solid plank Nakhon Pathom ( แผ่นพื้นสำเร็จรูป นครปฐม )

 แผ่นพื้นสำเร็จรูป นครปฐม  ( solid plank Nakhon Pathom) 

        นครปฐม เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย เป็นหนึ่งในห้าจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร จังหวัดนี้มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน เชื่อว่าเป็นที่ตั้งเก่าแก่ของเมืองในสมัยทวารวดี  โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นจำนวนมาก      จังหวัดนครปฐมตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำท่าจีน  ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง โดยหน่วยงานบางแห่ง เช่น คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนดให้จังหวัดนครปฐมอยู่ภาคตะวันตก  จังหวัดนี้ตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 13 องศา 45 ลิปดา 10 พิลิปดา  เส้นลองจิจูดที่ 100 องศา 4 ลิปดา 28 พิลิปดา มีพื้นที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร่ เท่ากับ  ร้อยละ 0.42 ของประเทศ และมีพื้นที่เป็นอันดับที่ 62 ของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร หรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี 51 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตร

จากการพัฒนาของชุนเมือง นครปฐมก็ไม่แตกต่างอะไรกับจังหวัดในปริมลฑล รอบกรุงเทพมหานครก็ว่าได้  ตอนนี้จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดที่ติดกรุงเทพมหานคร บางครั้งก้แยกไม่ออก ว่าพื้นที่ตรงไหนเป็น นครปฐม และพื้นที่ตรงไหน เป็นกรุงเทพ การก้าวกระโดดของสังคมเมือง ทำให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างก็พัฒนาตามไปด้วย ในจังหวัดนครปฐมมีโรงงานแผ่นพื้น สำเร็จ รูป ตั้งอยู่หลายโรงงาน ซึ่งเป็นการผลิตงานแผ่นพื้นสำเร็จรูป เพื่อ รองรับ ความต้องการของคนในจังหวัดนครปฐม  แผ่นพื้นสำเร็จรูป นครปฐม

การแข่งขันการก่อตั้งโรงงานผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูป ในจังหวัดนครปฐม  

            การแข่งขันการก่อตั้งโรงงานผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูป ในจังหวัดนครปฐม นั้น ตอนนี้จากข้อมูลของกรมธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ว่ามีกาจัดตั้งโรงงานเพื่อผลิต แผ่นพื้นสำเร็จรูป ในจังหวัดนครปฐมที่จดทะเบียน มีมากกว่า 5 โรงงาน ซึ่งมีการผลิต แผ่นพื้นสำเร็จรูป และเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ในพื้นที่จังหวัดนรนคปฐม  การที่เกิดการแข่งขันขึ้นในจังหวัดนครปฐม จะเป็น ข้อดีมากกว่าข้อเสียทำให้คนในชุมชน มีงานทำ และที่สำคัญคนในจังหวัดนครปฐม ได้ใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปที่มีราคาถูกทำให้ต้นทุนในการก่อสร้างลดลง


ความต้องการใช้งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป ในจังหวัดนครปฐม 

ความต้องการใช้งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป ในจังหวัดนครปฐม การก่อสร้างพื้นไม่ว่าจะเป็น บ้านพักอาศัย  โรงแรม โรงเรียน  คอนโดมิเนียม  พื้นจะมีการก่อสร้าง หลักอยู่ 2 ระบบคือพื้นหล่อในที่  และแผ่นพื้นสำเร็จรูป   จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์  ปี พศ 2560-2562 ระบุ ว่ามีการใช้งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป ในจังหวัดนครปฐมสูงถึง 0.1ล้าน ตารางเมตร จะถึงได้ว่า ความต้องการใช้ แผ่นพื้นสำเร็จรูปในจังหวัดนครปฐมนั้น ยังคงมีเพิ่มมากขึ้น  จากข้อมูลรวมปริมาณการใช้แผ่นพื้นในจังหวัดนครปฐม  หมายความรวมถึง แผ่นพื้นสำเร็จรูปทุประเภท ทั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบท้องเรียบ   แผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบท้องลอน แผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบฮอร์โลคอร์


แผ่นพื้นสำเร็จรูป นครปฐม


การจัดส่งแผ่นพื้นสำเร็จรูป ในจังหวัดนครปฐม 

การจัดส่งแผ่นพื้นสำเร็จรูป ในจังหวัดนครปฐมนั้นโรงงานของเรามีรถบรรทุกทั้ง เป็นรถบรรทุก 10 ล้อ รถบรรทุก 6 ล้อ ในจังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากโรงงานของเรา จึงเป็นเรื่องง่ายที่เราจะจัดส่งแผ่นพื้นสำเร็จรูปไปตอบสนองความต้องการ การใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปในจังหวัดนครปฐม  ไม่ว่าจะเป็น  อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน อำเภอนครชัยศรี อำเภอดอนตูม   อำเภอบางเลน  อำเภอสามพราน อำเภอพุทธมณฑล ทุกๆอำเภอที่กล่าวมาข้างต้น นั้น โรงงานแผ่นพื้นสำเร็จของเราก็นำแผ่นพื้น สำเร็จรูป ไปจัดส่งให้ลูกค้าทั่วทุกพื้นที่แล้ว 

โครงการก่อสร้างที่เลือกใช้ แผ่นพื้นสำเร็จ ในจังหวัดนครปฐม 

  ขอขอบพระคุณ คุณนิตยา โครงการอาคารสำนักงาน จังหวัดนครปฐม  ที่เลือกใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูป ของโรงงานของเรา 

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้อแผ่นพื้นสำเร็จรูป   ของเราได้ 02 988 5559, 089 0795722

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ แผ่นพื้นสำเร็จรูปและเสาเข็มอัดแรง


http://www.trichgroup.com/

https://www.facebook.com/solid.plank/"

ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"


จัดส่ง #แผ่นพื้นสำเร็จรูปอำเภอเมืองนครปฐม   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปอำเภอกำแพงแสน   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปอำเภอนครชัยศรี #แผ่นพื้นสำเร็จรูปอำเภอดอนตูม 

 #แผ่นพื้นสำเร็จรูปอำเภอบางเลน   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปอำเภอสามพราน #แผ่นพื้นสำเร็จรูปอำเภอพุทธมณฑล

#แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จ #แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป #แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปหนองจอก  #แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปคลองสามวา   #แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปรามอิน      #แผ่นพื้นสำเร็จรูปลำลูก     #แผ่นพื้นสำเร็จรูปปทุมธานี     #แผ่นพื้นสำเร็จรูปรังสิต   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปหลองหลวง #แผ่นพื้นสำเร็จรูปวังน้อย อยุธยา #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางประอิน #แผ่นพื้นสำเร็จรูปกรุงเทพ #แผ่นพื้นสำเร็จรูปสมุทรปราการ    #แผ่นพื้นสำเร็จรูปสมุทรสาคร  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปพระราม2  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปเสรีไท   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปพระราม3   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปพระราม 4  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปพระราม 5 #แผ่นพื้นสำเร็จรูปนนทบุรี  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางใหญ่ #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางพลี   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางเขน  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปลาดกระบัง #แผ่นพื้นสำเร็จรูปฉะเชิงเทรา #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางน้ำเปรียว #แผ่นพื้นสำเร็จรูปหลองหลวง   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปศรีนครินทร์    #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางพลี  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางใหญ่   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบ้านโพธิ์ #แผ่นพื้นสำเร็จปทุมธานี  #แผ่นพื้นสำเร็จลำลูกกา  #แผ่นพื้นสำเร็จสามโคก  #แผ่นพื้นสำเร็จคลองหลวง #แผ่นพื้นสำเร็จหนองสือ  #แผ่นพื้นสำเร็จธัญบุรี  #แผ่นพื้นสำเร็จธัญบุรี ลาดหลุมแก้ว #แผ่นพื้นสำเร็จสามโคก


#แผ่นพื้นสำเร็จรูปสุขุมวิท    #แผ่นพื้นสำเร็จรูปคลองเตย   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปสามเสน  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปสายไหม #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางเขน #แผ่นพื้นสำเร็จรูป#แผ่นพื้นสำเร็จรูปคลองสามวา    #แผ่นพื้นสำเร็จรูปวังทองหลาง  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปลาดพร้าว


#แผ่นพื้นสำเร็จรูปพัฒนาการ #แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ดอนเมือง


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม

สงวนลิขสิทธิ์บทความ ห้ามนำไปเผยแพร่

ก่อนได้รับอนุญาตจาก ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์

และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

ผลิตและจำหน่ายเสาเข็มและแผ่นพื้นสำเร็จรูป


เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่
ผลิตภัณฑ์ แผ่นพื้นสำเร็จรูปและเสาเข็มอัดแรง

http://www.trichgroup.com/
ผลิตภัณฑ์ อิฐมวลเบา
http://xn--12cf9azas5bpor1d4cbbs0g2e.blogspot.com/
ผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์
http://xn--12cfu4bgobn0dwa9nb6a5cl7hsj.blogspot.com/

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"
บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด จากประสบการณ์ การทำงานก่อสร้างให้ลูกค้ามาเป็นเวลา 10 ปีเราเข้าใจดี
อะไรคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ โครงการก่อสร้างของท่านประสบณ์ความสำเร็จ ท่านคงปฎิเสธไม่ได้ว่า"ต้นทุนที่ต่ำเท่าไหร่ ผลกำไรก็มากเท่านั้น"
อีกอย่างบริษัทของเรามีโรงงานหล่อผลิตภัณฑ์ คอนกรีต ซึ่งทำให้เรามีสินค้าที่สามารถรองรับบความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา
รวมทั้งจากประสบณ์การของผู้บริหารที่เคยเป็นพนักงานของผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่
เราจึงกล้าพูดได้ว่า " เราเป็นมืออาชีพเรื่องวัสดุก่อสร้าง " และยึดถือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
เราเป็นผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย โดยตรงจากโรงงาน ทุกกลุ่ม ทุกโรงงาน ที่เป็นวัสดุหลักของงานก่อสร้าง ได้แก่
โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ , โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ , โรงงานผลิตอิฐมวลเบา ,อิฐบล็อก ,อิฐมอญ,
โรงงานผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง และเหล็กรูปพรรณ ฯลฯ
"ราคาต่ำจริงๆ" เรามีนนโยบายขายสินค้าส่งอย่างเดียว ไม่ขายหน้าร้าน เพราะฉะนั้นสินค้าของเราจึงมีราคาต่ำทุกตัว
ออกจากโรงงานส่งถึงหน้างานเลย จะไม่มีค่าดอกเบี้ยที่แฝงอยู่ในราคาสินค้าเพราะนำสินค้ามากองเก็บไว้เหมือนกับร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป
ลูกค้าของเราคือลูกค้าทุกกลุ่มที่ใช้งานปริมาณเยอะๆๆมีสินค้าเต็มเที่ยว 6 ล้อ 10ล้อ หรือเทเลอร์ ในรคาที่พิเสษสุดๆๆ
ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 0890795722
หรือ idline: @TRICH
Email: Info@trichgroup.com
"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

แล้วท่านจะประทับใจในบริการของเรา