Solid Plank factory Bangkok (โรงงานแผ่นพื้นสำเร็จรูป กรุงเทพ)

 โรงงานแผ่นพื้นสำเร็จรูป  กรุงเทพฯ

(Solid Plank factory Bangkok)

จังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล  เป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดของประเทศไทย  กรุงเทพฯเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มี  ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ ดีที่สุดของอาเซียน กรุงเทพฯเป็นเมืองหลวงที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการปกครอง  การศึกษา

  การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์  การสื่อสาร  และความเจริญของประเทศ  ตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา  มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านและแบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่งคือฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี  กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ทั้งหมด 156 873 ตารางกิโลเมตร  มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์กว่า 6 ล้านคน  ทำให้กรุงเทพมหานครจัดเป็นเอกนครมีผู้กล่าวว่า  กรุงเทพฯเป็นเอกนครที่สุดในโลกเพราะมีประชากรมากกว่านครที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ถึง 40 เท่า

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีตึกระฟ้ามากที่สุดลำดับที่ 11 ของโลกในปี 2563 มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายในหลายรูปแบบทั้งด้านศาสนาด้านการจับจ่ายซื้อของศูนย์การค้าสถานบันเทิง 

กรุงเทพมหานครแบ่งการปกครองเป็น 50 เขต กรุงเทพฯเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศร้อยละ 25 มาจากกรุงเทพฯ ซึ่งจากธุรกิจการค้าปลีกและค้าส่งมากที่สุดถึงร้อยละ 24 รองลงมาคืออุตสาหกรรมโรงงานและอุตสาหกรรมขนส่งและอุตสาหกรรมสื่อสาร  

กรุงเทพฯยังเป็นอีกเมืองที่มีกลุ่มทุนข้ามชาติต้องการเข้ามาทำธุรกิจในกรุงเทพฯอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ่นต่างๆและดำเนินการอย่างจริงจังในการเคลื่อนไหวที่จะย้ายฐานการผลิตออกสู่ตลาดประเทศเป็นเป้าหมายหนึ่งคือกรุงเทพฯ 


โรงงานแผ่นพื้นสำเร็จรูป
โรงงานแผ่นพื้นสำเร็จรูป


จากความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ของสังคมเมืองสมัยใหม่ สิ่งที่ตามมาก็คือสาธารณูปโภคที่พักอาศัย  อุตสาหกรรมงานก่อสร้างในกรุงเทพฯ ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่มีที่สิ้นสุด ฉะนั้นการใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปก็เป็นวัสดุหนึง ที่มีการพัฒนาเจริญเติบโต ของธุรกิจโรงงานแผ่นพื้นสำเร็จรูป  ตราบใดเท่าที่ยังมีการก่อสร้าง  ธุรกิจการทำแผ่นพื้นสำเร็จรูปก็ยังคงเจริญเติบโตไปตามกัน 


     ความต้องการใช้งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปในกรุงเทพฯ

                              ในกรุงเทพฯมีการก่อสร้างหลายรูปแบบ  ทั้งเป็น Mega Project ที่เป็นรถไฟฟ้า  คอนโดมิเนียม  บ้านพักอาศัย อพาร์ทเม้นท์ต่างๆ ก็นิยมใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปในการมาปูพื้น  ยางการทำรถไฟฟ้าก็ยังคงต้องใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปในการทำเป็นพื้นของสถานีรถไฟฟ้าต่างๆ  ยิ่งถ้าเป็นบ้านพักอาศัยและคอนโดมิเนียม  ส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปในการทำพื้น พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปอย่างสูง  แต่โรงงานผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่อยู่ในกรุงเทพฯไม่ค่อยมีให้เห็นมากนักหรือแทบไม่มีเลยเพราะเป็นเรื่องของกฎหมายอุตสาหกรรมทางด้านโรงงานซึ่งมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ทำให้โรงงานแผ่นพื้นสำเร็จรูปต้องย้ายไปอยู่นอกเมืองหรือปริมณฑลเช่นจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม  เป็นต้น 


โรงงานแผ่นพื้นสำเร็จรูป
โรงงานแผ่นพื้นสำเร็จรูป


โรงงานแผ่นพื้นสำเร็จรูปกรุงเทพมหานคร  

งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่อยู่ในกรุงเทพฯ ตอนนี้ที่ยังมีผลิตและให้บริการแผ่นพื้นสำเร็จรูปในกรุงเทพมหานครมีไม่ถึง 3 แห่ง  อาจเป็นเพราะปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและข้อกฎหมาย ที่โรงงานแผ่นพื้นสำเร็จรูปต้องจำเป็นต้องย้ายฐานการผลิตไปอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่แถวปริมณฑล  แต่ในกรุงเทพฯถึงแม้ว่าไม่ได้มีโรงงานแผ่นพื้นสำเร็จรูป  แผ่นพื้นสำเร็จรูปก็ยังสามารถที่จะจัดส่งเข้ามาใช้งานได้กรุงเทพฯได้อย่างไม่มีปัญหา   เพราะจังหวัดในปริมณฑลก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯสามารถจัดส่งเข้ามาใช้งานในกรุงเทพฯได้อย่างง่ายดาย


กรุงเทพฯสั่งแผ่นพื้นสำเร็จรูปมาจากที่ไหน 

อย่างที่เรียนแจ้งว่ากรุงเทพฯไม่ได้มีอยู่โรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แต่สามารถสั่งแผ่นพื้นสำเร็จรูปมาจากปริมณฑลหรือต่างจังหวัดได้  โดยส่วนใหญ่แล้วโรงงานแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่ตั้งอยู่ในปริมณฑล  ส่วนใหญ่แล้วโรงงานจะจัดตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีซะส่วนใหญ่ ประมาณเกือบ 10 โรงงานนอกเหนือจากนั้นโรงงานก็จะอยู่รอบนอกคือจังหวัดนนทบุรี  หรือจังหวัดนครปฐมเป็นต้น  


โรงงานแผ่นพื้นสำเร็จรูป
โรงงานแผ่นพื้นสำเร็จรูป


การจัดส่งแผ่นพื้นสำเร็จรูปเข้าไปจำหน่ายในจังหวัดกรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานครก็ขึ้นชื่อเรื่องการจราจรที่แสนสาหัส  การจัดส่งแผ่นพื้นเข้าไปจำหน่ายในจังหวัดกรุงเทพฯนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่  ต้องวางแผนการขนส่งอย่างดี เพราะถ้าไม่วางแผนเรื่องการขนส่งแผ่นพื้นสำเร็จรูปเข้าไปในเมืองชั้นในของกรุงเทพฯก็จะมีปัญหาเรื่องการขนส่ง  วิธีทางแก้ปัญหาในการจัดส่งแผ่นพื้นสำเร็จรูปเข้าไปในกรุงเทพฯชั้นในต้องเลือกวันที่ไม่มีการจราจรติดขัดก็คือวันเสาร์อาทิตย์

หรือไม่ก็ต้องจัดส่งเป็นตอนกลางคืน  จึงจะทำให้แก้ปัญหาในส่วนนี้ได้


รถบรรทุกที่จัดส่งแผ่นพื้นสำเร็จรูปไปส่งในกรุงเทพฯ

การจัดส่งเข้าไปในกรุงเทพฯฉันหน่อยโดยปกติแล้วเราจะจัดส่งหรือรถ 6 ล้อจะสะดวกที่สุดเพราะเป็นเรื่องของการจราจรตามข้อกฎหมาย  และรถวิ่งสะดวกสบาย ในกรุงเทพฯชั้นไหนเนี่ยถ้าจะใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปไปส่งบางครั้งอาจจะต้องใช้รถกระบะด้วยซ้ำเพราะกะทัดรัดวิ่งได้คล่อง  และไม่มีปัญหาเรื่องรถติดเวลาการจราจรเร่งด่วน 


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้อเสาเข็มตัวไอ  ของเราได้ 02 988 5559, 089 0795722

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ แผ่นพื้นสำเร็จรูปและเสาเข็มอัดแรง


http://www.trichgroup.com/

https://www.facebook.com/solid.plank/"

ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"


จัดส่ง #แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จ #แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป #แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปหนองจอก  #แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปคลองสามวา   #แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปรามอิน      #แผ่นพื้นสำเร็จรูปลำลูก     #แผ่นพื้นสำเร็จรูปปทุมธานี     #แผ่นพื้นสำเร็จรูปรังสิต   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปหลองหลวง #แผ่นพื้นสำเร็จรูปวังน้อย อยุธยา #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางประอิน #แผ่นพื้นสำเร็จรูปกรุงเทพ #แผ่นพื้นสำเร็จรูปสมุทรปราการ    #แผ่นพื้นสำเร็จรูปสมุทรสาคร  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปพระราม2  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปเสรีไท   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปพระราม3   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปพระราม 4  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปพระราม 5 #แผ่นพื้นสำเร็จรูปนนทบุรี  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางใหญ่ #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางพลี   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางเขน  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปลาดกระบัง #แผ่นพื้นสำเร็จรูปฉะเชิงเทรา #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางน้ำเปรียว #แผ่นพื้นสำเร็จรูปหลองหลวง   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปศรีนครินทร์    #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางพลี  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางใหญ่   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบ้านโพธิ์ #แผ่นพื้นสำเร็จปทุมธานี  #แผ่นพื้นสำเร็จลำลูกกา  #แผ่นพื้นสำเร็จสามโคก  #แผ่นพื้นสำเร็จคลองหลวง #แผ่นพื้นสำเร็จหนองสือ  #แผ่นพื้นสำเร็จธัญบุรี  #แผ่นพื้นสำเร็จธัญบุรี ลาดหลุมแก้ว #แผ่นพื้นสำเร็จสามโคก


#แผ่นพื้นสำเร็จรูปสุขุมวิท    #แผ่นพื้นสำเร็จรูปคลองเตย   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปสามเสน  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปสายไหม #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางเขน #แผ่นพื้นสำเร็จรูป#แผ่นพื้นสำเร็จรูปคลองสามวา    #แผ่นพื้นสำเร็จรูปวังทองหลาง  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปลาดพร้าว


#แผ่นพื้นสำเร็จรูปพัฒนาการ #แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ดอนเมือง


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม

สงวนลิขสิทธิ์บทความ ห้ามนำไปเผยแพร่

ก่อนได้รับอนุญาตจาก ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์

และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

ผลิตและจำหน่ายเสาเข็มและแผ่นพื้นสำเร็จรูป


เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่
ผลิตภัณฑ์ แผ่นพื้นสำเร็จรูปและเสาเข็มอัดแรง

http://www.trichgroup.com/
ผลิตภัณฑ์ อิฐมวลเบา
http://xn--12cf9azas5bpor1d4cbbs0g2e.blogspot.com/
ผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์
http://xn--12cfu4bgobn0dwa9nb6a5cl7hsj.blogspot.com/

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"
บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด จากประสบการณ์ การทำงานก่อสร้างให้ลูกค้ามาเป็นเวลา 10 ปีเราเข้าใจดี
อะไรคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ โครงการก่อสร้างของท่านประสบณ์ความสำเร็จ ท่านคงปฎิเสธไม่ได้ว่า"ต้นทุนที่ต่ำเท่าไหร่ ผลกำไรก็มากเท่านั้น"
อีกอย่างบริษัทของเรามีโรงงานหล่อผลิตภัณฑ์ คอนกรีต ซึ่งทำให้เรามีสินค้าที่สามารถรองรับบความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา
รวมทั้งจากประสบณ์การของผู้บริหารที่เคยเป็นพนักงานของผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่
เราจึงกล้าพูดได้ว่า " เราเป็นมืออาชีพเรื่องวัสดุก่อสร้าง " และยึดถือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
เราเป็นผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย โดยตรงจากโรงงาน ทุกกลุ่ม ทุกโรงงาน ที่เป็นวัสดุหลักของงานก่อสร้าง ได้แก่
โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ , โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ , โรงงานผลิตอิฐมวลเบา ,อิฐบล็อก ,อิฐมอญ,
โรงงานผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง และเหล็กรูปพรรณ ฯลฯ
"ราคาต่ำจริงๆ" เรามีนนโยบายขายสินค้าส่งอย่างเดียว ไม่ขายหน้าร้าน เพราะฉะนั้นสินค้าของเราจึงมีราคาต่ำทุกตัว
ออกจากโรงงานส่งถึงหน้างานเลย จะไม่มีค่าดอกเบี้ยที่แฝงอยู่ในราคาสินค้าเพราะนำสินค้ามากองเก็บไว้เหมือนกับร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป
ลูกค้าของเราคือลูกค้าทุกกลุ่มที่ใช้งานปริมาณเยอะๆๆมีสินค้าเต็มเที่ยว 6 ล้อ 10ล้อ หรือเทเลอร์ ในรคาที่พิเสษสุดๆๆ
ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 0890795722
หรือ idline: @TRICH
Email: Info@trichgroup.com
"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

แล้วท่านจะประทับใจในบริการของเรา