Price of Solid Planks. (ราคาแผ่นพื้นสำเร็จรูป )

Price of Solid Planks. (ราคาแผ่นพื้นสำเร็จรูป )

บทความนี้จะกล่าวถึง ราคาแผ่นพื้น สำเร็จรูป ในปี 2565  ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่ลูกค้า ทุกท่าน ที่อุดหนุนโรงงาน แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปของเรามาโดยตลอด  ขอให้ลูกค้าทุกท่านสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนากิจการค้าขายขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกๆท่านนะครับ  

ปลายปีที่ผ่านมาถึงต้นปีนี้หลายหลายท่านคงได้ยินข่าวคราวของราคาวัสดุก่อสร้างที่ทยอยปรับตัวขึ้นในหลายหลายวัสดุประจวบเหมาะกับราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็น ปัจจัยหลักในเรื่องของค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  


ราคาแผ่นพื้นสำเร็จรูป
ราคาแผ่นพื้นสำเร็จรูป

แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีวัตถุดิบหลักที่เป็นคอนกรีตซึ่งคอนกรีตครบมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์หินทรายและส่วนผสมอื่นๆ  จากต้นปีที่ผ่านมาปูนซีเมนต์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตันละประมาณ 200 บาทต่อ/ต้น  มีผลให้วัสดุก่อสร้างต่างๆที่มีผลผลิตมาจากปูนซีเมนต์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา  แผ่นพื้นสำเร็จรูปก็เป็นอีกหนึ่งวัสดุที่มีผลผลิตหลักมาจากปูนซิเมนต์  จึงทำให้ ราคาแผ่นพื้นสำเร็จรูป ของโรงงานเราจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนต่างๆรวมถึงน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

บทความนี้จะกล่าวถึง ราคาแผ่นพื้นสำเร็จรูป ที่อัพเดทและเดือนมกราคม 2565 ซึ่งเป็นราคาที่จัดส่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเป็นราคาที่จัดส่งเต็มเที่ยว 70 ตรม. ขึ้นไป เท่านั้น ปริมาณของแผ่นพื้นสำเร็จรูปมีจำนวนน้อยกว่าที่  ที่แจ้งไว้ในเบื้องต้นลูกค้าต้องสอบถามราคา กับพนักงานขายอีกครั้งหนึ่งก่อนสั่งซื้อ  


ราคาแผ่นพื้นสำเร็จรูป
ราคาแผ่นพื้นสำเร็จรูป

ราคาแผ่นพื้นสำเร็จรูปลวด 4 เส้น 

แผ่นพื้นสำเร็จรูป ที่มีความยาวตั้งแต่ 1-3 เมตร สามารถดึงลวดอัดแรง หรือ เหล็ก Pc wire ขั้นต่ำได้ 4 เส้น  ราคาแผ่นพื้นสำเร็จรูป ราคา 200-210  บาท/ตรม   วิธีการคิดราคาต่อแผ่น  สมมุติว่าแผ่นพื้นสำเร็จรูป ความยาว 1 เมตร ลวด 4 เส้น เราสามารถคิดราคาต่อหนึ่งเป็นได้ดังนี้ คิดพื้นที่ของแผ่นพื้นสำเร็จรูปยาว 1เมตรได้ดังนี้  1 เมตรx 0.35 ม. x 200 บาท จะได้ราคาแผ่นพื้นสำเร็จรูปยาว 1 เมตร  ราคา 70 บ/เมตร 

ราคานี้เป็นราคา ในเบื้องต้นที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  และเช็คระยะทางการขนส่ง จากโรงงานไปถึงหน้างาน อีกครั้งหนึ่งก่อนสั่งซื้อ


ราคาแผ่นพื้นสำเร็จรูป
ราคาแผ่นพื้นสำเร็จรูป


ราคาแผ่นพื้นสำเร็จรูปลวด 5 เส้น 

        โดยปกติแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่ต้องเสริมลวดอัดแรงจำนวน5 เส้นนั้นความยาว จะอยู่ประมาณสามถึง 3 -3.50 ม.  (เป็นระยะปกติที่ไม่รวมถึงการสั่งเสริมเหล็กพิเศษ)   ราคาแผ่นพื้นสำเร็จรูป ราคาจะอยู่ประมาณ 210 จนถึง 220 บาทต่อตารางเมตรสมมุติว่าแผ่นพื้นสำเร็จรูปยาว 3 เมตร 50 ลวดห้าเส้นเราสามารถคิดราคาต่อหนึ่งแผ่นได้ดังนี้  พื้นที่ของแผ่นพื้นสำเร็จรูปยาว 3.50 ม. จะได้  3.50 เมตรx0.35 ม.x210 = 257.25 บ/แผ่น ราคาในเบื้องต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเล็กเช็คระยะทางการขนส่งจากโรงงานไปถึงหน้างานของลูกค้าอีกครั้งนึงก่อนสั่งซื้อ


ราคาแผ่นพื้นสำเร็จรูป
ราคาแผ่นพื้นสำเร็จรูป


ราคาแผ่นพื้นสำเร็จรูปลวด 6 เส้น 

    ปกติแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่ต้องเสริมลวดอัดแรงเป็นจำนวน6 เส้นนั้นความยาวจะอยู่ที่ 4 -4.50 เมตร ราคาแผ่นพื้นสำเร็จรูปจะอยู่ประมาณ 220 ถึง 230 บาทต่อตารางเมตรสมมุติว่าแผ่นพื้นสำเร็จรูป ยาว 4 เมตร ลวด6 เส้น สามารถคิดราคาต่อแผ่นพื้นหนึ่งแผ่นได้ดังนี้พื้นที่ของแผ่นพื้นสำเร็จรูปยาว 4 เมตรจะได้  4.0 มx0.35 ม.x220 = 308 บ/แผ่น ราคานี้เบื้องต้นยังไม่รวมภาษีมูลราคาเพิ่มและเช็คระยะทางการขนส่งจากโรงงานไปถึงหน้างานของลูกค้าอีกครั้งก่อนสั่งซื้อ

ราคาเป็นพื้นสำเร็จรูปลวด 7 เส้น 

    ปกติแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่ต้องการเสริมลวดอัดแรงเป็นจำนวนเจ็ดเส้นนั้นความยาวจะอยู่ที่ 4-4.50 เมตร  ว่าถ้าเป็นพื้นสำเร็จรูปจะอยู่ประมาณ 240 -250 บาท/ตรม  แผ่นพื้นสำเร็จรูปยาว 4 .50  เมตรใช้ลวด 7 เส้น ราคาต่อแผ่น = 4.5 ม x0.35ม.x240 =  378 บาท/ตรม.  ราคาในเบื้องต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและให้เช็คระยะทางการขนส่งจากโรงงานไปถึงหน้างานแล้วลูกค้าอีกครั้งก่อนสั่งซื้อ


บทความนี้จะกล่าวถึงราคาเป็นพื้นสำเร็จรูปอยู่ที่ลวดอัดแรงจำนวน 4 เส้นจนถึงลวดอัดแรง7 เส้นแต่ความเป็นจริงแล้วสามารถผลิตจำนวนลวดอัดแรงได้ถึง 8 เส้น การลดน้ำหนักแผ่นพื้นที่มากขึ้นและความต้องการของลูกค้า   คุณต้นราคาที่แจ้งไปนั้นเป็นราคาที่จัดส่งในกรุงเทพปริมณฑลแต่เพื่อความถูกต้องของราคาลูกค้าควรจะสอบถามและแจ้งสถานที่ส่งกับพนักงานขายอีกครั้งหนึ่งก่อนตัดสินใจซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พนักงานขาย

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้อเสาเข็มตัวไอ  ของเราได้ 02 988 5559, 081-549-5666,081-493-5569 ,081-493-5452 ,081-466-5665 

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ แผ่นพื้นสำเร็จรูปและเสาเข็มอัดแรง


http://www.trichgroup.com/

https://www.facebook.com/solid.plank/"

ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"


จัดส่ง #แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จ #แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป #แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปหนองจอก  #แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปคลองสามวา   #แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปรามอิน      #แผ่นพื้นสำเร็จรูปลำลูก     #แผ่นพื้นสำเร็จรูปปทุมธานี     #แผ่นพื้นสำเร็จรูปรังสิต   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปหลองหลวง #แผ่นพื้นสำเร็จรูปวังน้อย อยุธยา #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางประอิน #แผ่นพื้นสำเร็จรูปกรุงเทพ #แผ่นพื้นสำเร็จรูปสมุทรปราการ    #แผ่นพื้นสำเร็จรูปสมุทรสาคร  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปพระราม2  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปเสรีไท   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปพระราม3   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปพระราม 4  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปพระราม 5 #แผ่นพื้นสำเร็จรูปนนทบุรี  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางใหญ่ #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางพลี   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางเขน  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปลาดกระบัง #แผ่นพื้นสำเร็จรูปฉะเชิงเทรา #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางน้ำเปรียว #แผ่นพื้นสำเร็จรูปหลองหลวง   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปศรีนครินทร์    #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางพลี  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางใหญ่   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบ้านโพธิ์ #แผ่นพื้นสำเร็จปทุมธานี  #แผ่นพื้นสำเร็จลำลูกกา  #แผ่นพื้นสำเร็จสามโคก  #แผ่นพื้นสำเร็จคลองหลวง #แผ่นพื้นสำเร็จหนองสือ  #แผ่นพื้นสำเร็จธัญบุรี  #แผ่นพื้นสำเร็จธัญบุรี ลาดหลุมแก้ว #แผ่นพื้นสำเร็จสามโคก


#แผ่นพื้นสำเร็จรูปสุขุมวิท    #แผ่นพื้นสำเร็จรูปคลองเตย   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปสามเสน  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปสายไหม #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางเขน #แผ่นพื้นสำเร็จรูป#แผ่นพื้นสำเร็จรูปคลองสามวา    #แผ่นพื้นสำเร็จรูปวังทองหลาง  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปลาดพร้าว


#แผ่นพื้นสำเร็จรูปพัฒนาการ #แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ดอนเมือง


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม

สงวนลิขสิทธิ์บทความ ห้ามนำไปเผยแพร่

ก่อนได้รับอนุญาตจาก ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์

และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย


ผลิตและจำหน่ายเสาเข็มและแผ่นพื้นสำเร็จรูป


เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่
ผลิตภัณฑ์ แผ่นพื้นสำเร็จรูปและเสาเข็มอัดแรง

http://www.trichgroup.com/
ผลิตภัณฑ์ อิฐมวลเบา
http://xn--12cf9azas5bpor1d4cbbs0g2e.blogspot.com/
ผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์
http://xn--12cfu4bgobn0dwa9nb6a5cl7hsj.blogspot.com/

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"
บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด จากประสบการณ์ การทำงานก่อสร้างให้ลูกค้ามาเป็นเวลา 10 ปีเราเข้าใจดี
อะไรคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ โครงการก่อสร้างของท่านประสบณ์ความสำเร็จ ท่านคงปฎิเสธไม่ได้ว่า"ต้นทุนที่ต่ำเท่าไหร่ ผลกำไรก็มากเท่านั้น"
อีกอย่างบริษัทของเรามีโรงงานหล่อผลิตภัณฑ์ คอนกรีต ซึ่งทำให้เรามีสินค้าที่สามารถรองรับบความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา
รวมทั้งจากประสบณ์การของผู้บริหารที่เคยเป็นพนักงานของผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่
เราจึงกล้าพูดได้ว่า " เราเป็นมืออาชีพเรื่องวัสดุก่อสร้าง " และยึดถือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
เราเป็นผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย โดยตรงจากโรงงาน ทุกกลุ่ม ทุกโรงงาน ที่เป็นวัสดุหลักของงานก่อสร้าง ได้แก่
โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ , โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ , โรงงานผลิตอิฐมวลเบา ,อิฐบล็อก ,อิฐมอญ,
โรงงานผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง และเหล็กรูปพรรณ ฯลฯ
"ราคาต่ำจริงๆ" เรามีนนโยบายขายสินค้าส่งอย่างเดียว ไม่ขายหน้าร้าน เพราะฉะนั้นสินค้าของเราจึงมีราคาต่ำทุกตัว
ออกจากโรงงานส่งถึงหน้างานเลย จะไม่มีค่าดอกเบี้ยที่แฝงอยู่ในราคาสินค้าเพราะนำสินค้ามากองเก็บไว้เหมือนกับร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป
ลูกค้าของเราคือลูกค้าทุกกลุ่มที่ใช้งานปริมาณเยอะๆๆมีสินค้าเต็มเที่ยว 6 ล้อ 10ล้อ หรือเทเลอร์ ในรคาที่พิเสษสุดๆๆ
ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 0890795722
หรือ idline: @TRICH
Email: Info@trichgroup.com
"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

แล้วท่านจะประทับใจในบริการของเรา