ท่อ คสล.

ท่อ คสล. สำหรับงานระบายน้ำ

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก   (Precast Reinforced Concrete Drainsge Pipe)   เป็นผลิตภัณฑ์อีกประเภทที่เราภูมิใจนำเสนอท่อคอนกรีตเสนอริมเหล็กได้รับมาตรฐาน มอก. 128-2549 แล้ว ซึ่งเป็นตัวการันตี เรื่องของคุณภาพในการผลิต ว่าผลิตตามขั้นตอนและหลักวิศวกรรมทุกกระบวนกร ทำให้เราได้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่ มีคุณภาพ รับน้ำหนักบรรทุกตามข้อกำหนด ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าโครงสร้าง หรือระบบระบายน้ำของลูกค้า นั้นมั่นคงและแข็งแรง ตามมาตรฐาน
 เราผลิตและตอบสนองลูกค้าในพื้นที่ กรุงเทพ และปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง
         
 อนึ่งทางเรายังมี วิศกร คอย ให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องของ เทคนิคการติดตั้งต่างๆ และเสปกของท่อที่เหมาะสมกับโครงสร้างของท่านเพื่อ
ให้ท่านลดการสิ้นเปลืองของระบบระบายน้ำ ทำให้งบประมาณ ไม่บานปลาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม


ท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นรางแบ่งตามคุณภาพและลักษณะการใช้งาน มี 5 ประเภท คือ

1. ท่อคอนกรีตอัดแรงไม่เสริมเหล็ก หรือ  ท่อ ค.ม.ล. เป็นท่อระบายน้ำที่มีเฉพาะคอนกรีตเท่านั้น เหมาะสำหรับงานที่มีการรับน้ำหนักไม่มากนัก เช่น บริเวณทางเดิน บริเวณสวนที่ไม่มีรถวิ่งผ่าน

2. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก หรือ  ท่อ ค.ส.ล.  เป็นท่อระบายน้ำที่มีการเสริมเหล็กภายในตัวท่อ เหมาะสำหรับงานที่มีน้ำำหนักกดทับไม่มากนัก เช่น งานถนนภายในหมู่บ้าน ที่ไม่มีรถบรรทุกวิ่งผ่าน

3. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 หรือ มอก. 3 เป็นท่อระบายน้ำที่มีการเสริมเหล็กตามมาตราฐานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับงานที่ต้องการเน้นการรับกำลังจากการกดทับ เช่น งานราชการ โรงงาน และงานหมู่บ้านที่เน้นคุณภาพพิเศษ

4. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 2 หรือ มอก. 2 เป็นท่อระบายน้ำที่มีการเสริมเหล็กตามมาตราฐานอุตสาหกรรมเหนือกว่า มอก.ชั้น3 เหมาะสำหรับงานที่ต้องรับน้ำหนักเป็นพิเศษ เช่น ใช้เป็นท่อลอดระหว่างถนน ลานสินค้า ถนนที่รถบรรทุกวิ่งผ่าน

5. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 1 หรือ มอก. 1 เป็นท่อระบายน้ำที่มีการเสริมเหล็กตามมาตราฐานอุตสาหกรรมที่สูงสุด เหมาะสำหรับสนามบิน และงานท่าเรือบรรทุกสินค้า


ขนาดท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง มี 8 ขนาด คือ

ขนาด ø 0.30 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.

ขนาด ø 0.40 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.

ขนาด ø 0.50 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.

ขนาด ø 0.60 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.

ขนาด ø 0.80 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.

ขนาด ø 1.00 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.

ขนาด ø 1.20 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.

ขนาด ø 1.50 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม


สอบถามราคา โทร 02-988-5559 , 089-079-5722,094-335-5230  (คุณนิดหน่อย)


พื้นที่จัดส่ง  
กทม. ทุกเขต  และปริมนฑล
  
ถ้าต้องการให้จัดส่งนอกพื้นที่ต้องขอตรวจสอบระยะทางก่อน ถ้ามีค่าขนส่งต้องขออนุญาตคิดค่าขนส่งตามระยะทางจริง
สอบถามได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสเราได้บริการ ยินดีตอบคำถามและให้คำปรึกษาโดยวิศวกรผู้เชียวชาญ 
สายตรง  บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
TEL.   02-988-5559, 089-079-5722, 094-335-5230
ติดต่อ   "ฝ่ายขาย"


ท่อคอนกรีตชนิดปากระฆัง 


ท่อคอนกรีตชนิดปากระฆัง เป็นท่อระบายน้ำชนิดพิเศษ สำหรับระบายน้ำที่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อม หรือน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีอุปรณ์ร่วมซึ่งเป็นแหวนยาง ที่สวมระหว่างท่อเพื่อป้องการน้ำเสียที่จะซึมออกจากท่อ ผลิตด้วยระบบอัดแรง ตามมาตราฐานอุตสาหกรรม

ขนาดท่อคอนกรีตชนิดปากระฆัง มี 10 ขนาด คือ

ขนาด ø 0.30 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม.

ขนาด ø 0.40 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม.

ขนาด ø 0.50 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม.

ขนาด ø 0.60 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม.

ขนาด ø 0.80 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม.

ขนาด ø 1.00 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม.

ขนาด ø 1.20 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม.

ขนาด ø 1.50 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม.

ขนาด ø 1.75 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม.

ขนาด ø 2.00 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม

สอบถามราคา โทร 02-988-5559 , 089-079-5722,094-335-5230  (คุณนิดหน่อย)


พื้นที่จัดส่ง  
กทม. ทุกเขต  และปริมนฑล
  
ถ้าต้องการให้จัดส่งนอกพื้นที่ต้องขอตรวจสอบระยะทางก่อน ถ้ามีค่าขนส่งต้องขออนุญาตคิดค่าขนส่งตามระยะทางจริง
สอบถามได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสเราได้บริการ ยินดีตอบคำถามและให้คำปรึกษาโดยวิศวกรผู้เชียวชาญ 
สายตรง  บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
TEL.   02-988-5559, 089-079-5722, 094-335-5230
ติดต่อ   "ฝ่ายขาย"


บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป 

บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป      เป็นบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้ดักตะกอนต่างๆ ที่มากับท่อระบายน้ำ

โดยมีขนาดบ่อพัก ชนิดของเหล็กเสริม และ ความหนาต่างๆ ตามการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน


ขนาดบ่อพักตามการใช้งานทั่วไป

ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 0.30 ม. ความกว้างภายในทั่วไป 0.50 ม. ความหนาตามการใช้งาน

ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 0.40 ม. ความกว้างภายในทั่วไป 0.60 ม. ความหนาตามการใช้งาน

ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 0.50 ม. ความกว้างภายในทั่วไป 0.70 ม. ความหนาตามการใช้งาน

ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 0.60 ม. ความกว้างภายในทั่วไป 0.80 ม. ความหนาตามการใช้งาน

ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 0.80 ม. ความกว้างภายในทั่วไป 1.00 ม. ความหนาตามการใช้งาน

ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 1.00 ม. ความกว้างภายในทั่วไป 1.30 ม. ความหนาตามการใช้งาน

ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 1.20 ม. ความกว้างภายในทั่วไป 1.50 ม. ความหนาตามการใช้งาน

ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 1.50 ม. ความกว้างภายในทั่วไป 1.80 ม. ความหนาตามการใช้งานด้วยความหลากหลายของขนาดบ่อพัก ที่ถูกออกแบบแต่ละหน่วยงาน กรุณาสอบถามเรื่องขนาดบ่อพักที่จะใช้งานอีกครั้ง

สอบถามราคา โทร 02-988-5559 , 089-079-5722,094-335-5230  (คุณนิดหน่อย)


พื้นที่จัดส่ง  
กทม. ทุกเขต  และปริมนฑล
  
ถ้าต้องการให้จัดส่งนอกพื้นที่ต้องขอตรวจสอบระยะทางก่อน ถ้ามีค่าขนส่งต้องขออนุญาตคิดค่าขนส่งตามระยะทางจริง
สอบถามได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสเราได้บริการ ยินดีตอบคำถามและให้คำปรึกษาโดยวิศวกรผู้เชียวชาญ 
สายตรง  บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
TEL.   02-988-5559, 089-079-5722, 094-335-5230
ติดต่อ   "ฝ่ายขาย"
ผลิตและจำหน่ายเสาเข็มและแผ่นพื้นสำเร็จรูป


เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่
ผลิตภัณฑ์ แผ่นพื้นสำเร็จรูปและเสาเข็มอัดแรง

http://www.trichgroup.com/
ผลิตภัณฑ์ อิฐมวลเบา
http://xn--12cf9azas5bpor1d4cbbs0g2e.blogspot.com/
ผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์
http://xn--12cfu4bgobn0dwa9nb6a5cl7hsj.blogspot.com/

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"
บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด จากประสบการณ์ การทำงานก่อสร้างให้ลูกค้ามาเป็นเวลา 10 ปีเราเข้าใจดี
อะไรคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ โครงการก่อสร้างของท่านประสบณ์ความสำเร็จ ท่านคงปฎิเสธไม่ได้ว่า"ต้นทุนที่ต่ำเท่าไหร่ ผลกำไรก็มากเท่านั้น"
อีกอย่างบริษัทของเรามีโรงงานหล่อผลิตภัณฑ์ คอนกรีต ซึ่งทำให้เรามีสินค้าที่สามารถรองรับบความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา
รวมทั้งจากประสบณ์การของผู้บริหารที่เคยเป็นพนักงานของผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่
เราจึงกล้าพูดได้ว่า " เราเป็นมืออาชีพเรื่องวัสดุก่อสร้าง " และยึดถือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
เราเป็นผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย โดยตรงจากโรงงาน ทุกกลุ่ม ทุกโรงงาน ที่เป็นวัสดุหลักของงานก่อสร้าง ได้แก่
โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ , โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ , โรงงานผลิตอิฐมวลเบา ,อิฐบล็อก ,อิฐมอญ,
โรงงานผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง และเหล็กรูปพรรณ ฯลฯ
"ราคาต่ำจริงๆ" เรามีนนโยบายขายสินค้าส่งอย่างเดียว ไม่ขายหน้าร้าน เพราะฉะนั้นสินค้าของเราจึงมีราคาต่ำทุกตัว
ออกจากโรงงานส่งถึงหน้างานเลย จะไม่มีค่าดอกเบี้ยที่แฝงอยู่ในราคาสินค้าเพราะนำสินค้ามากองเก็บไว้เหมือนกับร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป
ลูกค้าของเราคือลูกค้าทุกกลุ่มที่ใช้งานปริมาณเยอะๆๆมีสินค้าเต็มเที่ยว 6 ล้อ 10ล้อ หรือเทเลอร์ ในรคาที่พิเสษสุดๆๆ
ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 0890795722
หรือ idline: @TRICH
Email: Info@trichgroup.com
"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

แล้วท่านจะประทับใจในบริการของเรา