Hollow hexagon TIS (เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวงมี มอก.ไหม ?)

 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวงมี มอก.ไหม  ?

                เรื่องราวเกี่ยวกับ:  เสาเข็มหกเหลี่ยม มอก.    วันนี้ อยากจะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง    มีลูกค้าสอบถามกันมาเยอะมากสำหรับเรื่องเสาเข็มหกเหลี่ยมมีมอกไหม  เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวงต้องมี  มอก.นะไม่งั้นไม่รับสินค้านะ”   “ใช้งานไม่ได้นะ”  เพราะเป็นงานราชการ ผู้ควบคุมงานต้องการเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ที่มี มอก. รองรับ   ลูกค้าบางท่านก็โทรเข้ามาถามขอเอกสารรับรองการรับน้ำหนักเพื่อขออนุมัติใช้งานในโครงการก่อน  ที่จะมีการสั่งซื้อเป็นอีกแล้วใช่ไหม  นี่เป็นคำสนทนาบางส่วนของลูกค้าเวลาจะมาซื้อ เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ของเรา    ขอใช้พื้นที่ตรงนี้อธิบายเกี่ยวกับการรับน้ำหนักของเสาเข็มหกเหลี่ยม และการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวงมี มอก.

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง  มอก ไม่รองรับรอง 

                    เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม่ได้รองรับเสาเข็มประเภทนี้เพราะเป็นเข็มที่เล็กมาก  แต่เสาเข็มประเภทนี้เนี่ยก็สามารถใช้ในงานสเปคหรือในงานราชการที่กำหนดสเปคหรือมาตรฐาน  ตามหน่วยงานนั้นๆได้ แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องมีมาตรฐานหรือเอกสารรับรองการรับน้ำหนักของเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

   เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวงมีรูปแบบการผลิต 2 รูปแบบรูปแบบที่ 1  เป็นเข็มหกเหลี่ยมกลวงแบบธรรมดาซึ่งไม่ได้มีการดึงลวดอัดแรงเข้าไปในเนื้อคอนกรีต    แบบที่ 2 เป็นการผลิตแบบอัดแรงเข้าไปในเนื้อของคอนกรีตหรือเราเรียกว่าคอนกรีตอัดแรง  ทั้งสองลักษณะนี้มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวงมี มอก.


สาเข็มหกเหลี่ยมกลวงแบบธรรมดาแตกต่างกับเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวงแบบอัดแรงอย่างไร  

            จากการที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวงธรรมดากับเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวงแบบอัดแรง มีกระบวนการในการผลิตที่ไม่เหมือนกันเสาเข็มหกเหลี่ยมแบบธรรมดานั้นก็จะมีการหล่อเสาเข็ม   แต่ไม่มีการอัดแรงเข้าไปเนื้อของคอนกรีต  ส่วนเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวงแบบอัดแรงจะมีการดึงลวดหรืออัดแรงเข้าไปในเนื้อคอนกรีต

ถามว่ามีความแตกต่างในเรื่องของการรับน้ำหนักกันอย่างไร     มีความแตกต่างกันในเรื่องของลักษณะการรับแรงทางด้านข้าง   พูดง่ายๆให้เห็นภาพชัดเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวงแบบอัดแรงเนี่ยจะมีความทนทานต่อการรับแรงด้านข้างได้ดีกว่า เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวงธรรมดา


ยกตัวอย่างเช่นเวลาเรายกหรือเคลื่อนย้าย เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง โดยมีการหิ้วเสาเข็มขึ้นไปเสาเข็มหกเหลี่ยมอัดแรงจะไม่มีความเสี่ยงต่อการแตกร้าวหรือแตกร้าวได้น้อย เมื่อเทียบกับเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวงแบบตัวธรรมดาเนี่ยจะมีโอกาสในการแตกร้าวสูงเพราะรับแรงด้านข้างไม่ได้แต่เมื่อ   เสาเข็มพวกนี้ตอกลงไปในดินอยู่ข้างล่างแล้วเนี่ยการรับน้ำหนักในแนวดิ่งเนี่ยเท่ากัน 


 ดังนั้นเราจึงเห็นถึงความแตกต่างระหว่างเสาเข็มหกเหลี่ยมอัดแรงกับเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวงแบบธรรมดาแล้วเนี่ยจะมีความแตกต่างในเรื่องของการรับแรงในด้านข้างเท่านั้นเอง  ซึ่งเสาเข็มทั้ง 2 ตัวนี้มีการผลิตที่แตกต่างกันมีมีความยากง่ายที่แตกต่างกันจึงทำให้เสาเข็มหกเหลี่ยมอัดแรงมีราคาที่สูงกว่าเสาเข็มหกเหลี่ยมธรรมดาทั่วๆไปอยู่พอสมควร


การรับน้ำหนักของเสาเข็มหกเหลี่ยม  

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง เป็นเข็มขนาดเล็กมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15 cm   ความยาวสูงสุด 6 เมตร มีรูปทรงเป็นหกเหลี่ยม ตรงกลางจะมีรูกลวง  โดยปกติการรับน้ำหนักของเสาเข็ม  พฤติกรรมในการรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยทั่วไปเราจะออกแบบการรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยให้ส่วนที่ 1 เราจะใช้ Fiction  หรือแรงเสียดทานของผิวรอบข้างของเสาเข็ม  และ 2 เราจะใช้ Bearing capacity หรือปลายของเสาเข็มที่วางอยู่บนชั้นดินแข็ง


   ซึ่งแน่นอนเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวงมีความยาวสูงสุดแค่ 6 เมตรซึ่งเป็นไปไม่ได้แน่นอนที่เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวงเนี่ยจะวางอยู่บนชั้นดินแข็งเพราะ ระยะ 6 เมตร เป็นชั้นดินอ่อน เพราะฉะนั้นกำลังต้านทานการรับน้ำหนักของโครงสร้างจะมีแค่ Fiction หรือแรงเสียดทานเพียงอย่างเดียววิธีการคิดคำนวณก็ใช้พื้นที่ของผิวสัมผัสของเสาเข็มหกเหลี่ยม  กลับค่า Fiction  หรือคุณสมบัติของดิน

ในกรณีที่เราไม่ได้ทดสอบคุณสมบัติของดินที่เราก่อสร้าง เราจะใช้ค่าขั้นต่ำตามคำแนะนำของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พศ 2522 ให้ใช้กำลังการน้ำหนักของดิน 600 กิโลกรัมต่อตารางเมตร


การวิบัติของเสาเข็มหกเหลี่ยม  

การวิบัติของเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวงนั้นจะมีการวิบัติง่าย 2 รูปแบบ  รูปแบบที่ 1 เป็นการวิบัติโดยพังที่เสาเข็ม เองหรือพูดง่ายๆว่าเมื่อเสาเข็มรับน้ำหนักแล้วเสาเข็มเกิดการหักการโก่งงอ พังที่เสาเข็มนั่นเอง  รูปแบบที่ 2 เสาเข็มไม่ได้พังแต่วิบัติโดยดินพังหรือเกิดการทรุดตัว ซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวงยาว 6 เมตรอยู่ในชั้นดินอ่อนเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยเสาเข็ม จะไม่พังแต่จะพังโดยการทรุดตัวหรือดินพังนั่นเองหรือมีการทรุดตัวที่เยอะมากๆ เพราะฉะนั้นตัวที่วิกฤตที่สุดก็คือคุณสมบัติของดินนั่นเอง


เราจะกลับมาตอบคำถามว่าเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง รับน้ำหนักได้เท่าไหร่นั้น    จริงๆแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการรับน้ำหนักของดินในสถานที่ก่อสร้างนั้นๆ ถามว่าโดยปกติแล้วเนี่ยงานต่อเติมโดยใช้เสาเข็มหกเหลี่ยมเนี่ยเจ้าของงานหรือผู้รับเหมาหรือส่วนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยจะทำการทดสอบดินไหม ตามหลักความจริงแล้วเนี่ยไม่มีใครมาทดสอบดินหรอก เพราะไม่คุ้มค่าเป็นงานขนาดเล็กเป็นงานปรับปรุงต่อเติมแต่ต้องอาศัยประสบการณ์ของวิศวกรหรือผู้รับจ้างโดยให้คำแนะนำแก่เจ้าของงานหรือแก่เจ้าของบ้านว่าควรจะต้องทำอย่างไร   ปัญหาการทรุดตัวของเสาเข็มสั้นมีอยู่แล้ว   แน่นอน แต่จะทำอย่างไรให้การทรุดตัวนี้อยู่ในค่าที่ยอมรับได้ 


การคำนวณการรับน้ำหนัก ของเสาเข็มหกเหลี่ยม กลวง  

ความสามารถในการรับนํ้หนัก หนักของเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง   ขึ้นอยู่กับ (1.)คุณสมบัติของดิน (2) คุณสมบัติของเสาเข็ม  เนื่องจากไม่มีผลทดสอบดิน ให้พิจารณาการรับนํ้าหนักตามเทศบัญญัติ กรุงเทพมหานคร   หน่วยแรงฝืดที่ยอมให้ = 600 kg./m2.เมื่อ ที่ความลึก < 7 เมตร

= 800+200L kg./m2 เมื􀃉อความลึก > 7เมตร


โดยที่ L เป็นความยาวเสาเข็มส่วนที่เกิน 7 เมตร

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวงมีเส้นรอบรูป 0.52 เมตร ดังนั้นแรงฝืด = 0.52 * 600 = 312 kg./m. ดังนั้น

เสาเข็มยาว 2 เมตร รับนํ้าหนักได้ = 312 * 2 = 624 kg  

เสาเข็มยาว 3 เมตร รับนํ้าหนักได้ = 312 * 3 = 936 kg

เสาเข็มยาว 4 เมตร รับนํ้าหนักได้ = 312 * 4 = 1,248 kg 

เสาเข็มยาว 5 เมตร รับนํ้าหนักได้ = 312 * 5 = 1,560 kg 

เสาเข็มยาว 6 เมตร รับนํ้าหนักได้ = 312 * 6 = 1,872 kg 


ข้อมูลเรื่องเล่าทั้งหมดที่กล่าวมานั้น เป็นประสบการณ์ ส่วนตัวของผู้เขียน ข้อมูลต่างๆที่บุคคลใด จะนำไปใช้งานก็ต้อง วิเคราะห์ พิจารณาด้วยหลักการ และเหตุผลของตัวท่านๆเอง  
หวังว่าประสบณ์การดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ ต่อผู้อ่านได้ ไม่มากก็น้อย ครับ  


เยี่ยมชมโรงงานผลิต ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/solid.plank/"

ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"


จัดส่ง #แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จ #แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป #แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปหนองจอก  #แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปคลองสามวา   #แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปรามอิน      #แผ่นพื้นสำเร็จรูปลำลูก     #แผ่นพื้นสำเร็จรูปปทุมธานี     #แผ่นพื้นสำเร็จรูปรังสิต   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปหลองหลวง #แผ่นพื้นสำเร็จรูปวังน้อย อยุธยา #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางประอิน #แผ่นพื้นสำเร็จรูปกรุงเทพ #แผ่นพื้นสำเร็จรูปสมุทรปราการ    #แผ่นพื้นสำเร็จรูปสมุทรสาคร  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปพระราม2  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปเสรีไท   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปพระราม3   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปพระราม 4  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปพระราม 5 #แผ่นพื้นสำเร็จรูปนนทบุรี  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางใหญ่ #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางพลี   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางเขน  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปลาดกระบัง #แผ่นพื้นสำเร็จรูปฉะเชิงเทรา #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางน้ำเปรียว #แผ่นพื้นสำเร็จรูปหลองหลวง   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปศรีนครินทร์    #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางพลี  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางใหญ่   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบ้านโพธิ์ #แผ่นพื้นสำเร็จปทุมธานี  #แผ่นพื้นสำเร็จลำลูกกา  #แผ่นพื้นสำเร็จสามโคก  #แผ่นพื้นสำเร็จคลองหลวง #แผ่นพื้นสำเร็จหนองสือ  #แผ่นพื้นสำเร็จธัญบุรี  #แผ่นพื้นสำเร็จธัญบุรี ลาดหลุมแก้ว #แผ่นพื้นสำเร็จสามโคก


#แผ่นพื้นสำเร็จรูปสุขุมวิท    #แผ่นพื้นสำเร็จรูปคลองเตย   #แผ่นพื้นสำเร็จรูปสามเสน  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปสายไหม #แผ่นพื้นสำเร็จรูปบางเขน #แผ่นพื้นสำเร็จรูป#แผ่นพื้นสำเร็จรูปคลองสามวา    #แผ่นพื้นสำเร็จรูปวังทองหลาง  #แผ่นพื้นสำเร็จรูปลาดพร้าว


#แผ่นพื้นสำเร็จรูปพัฒนาการ #แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ดอนเมือง


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม

สงวนลิขสิทธิ์บทความ ห้ามนำไปเผยแพร่

ก่อนได้รับอนุญาตจาก ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์

และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

ผลิตและจำหน่ายเสาเข็มและแผ่นพื้นสำเร็จรูป


เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่
ผลิตภัณฑ์ แผ่นพื้นสำเร็จรูปและเสาเข็มอัดแรง

http://www.trichgroup.com/
ผลิตภัณฑ์ อิฐมวลเบา
http://xn--12cf9azas5bpor1d4cbbs0g2e.blogspot.com/
ผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์
http://xn--12cfu4bgobn0dwa9nb6a5cl7hsj.blogspot.com/

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"
บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด จากประสบการณ์ การทำงานก่อสร้างให้ลูกค้ามาเป็นเวลา 10 ปีเราเข้าใจดี
อะไรคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ โครงการก่อสร้างของท่านประสบณ์ความสำเร็จ ท่านคงปฎิเสธไม่ได้ว่า"ต้นทุนที่ต่ำเท่าไหร่ ผลกำไรก็มากเท่านั้น"
อีกอย่างบริษัทของเรามีโรงงานหล่อผลิตภัณฑ์ คอนกรีต ซึ่งทำให้เรามีสินค้าที่สามารถรองรับบความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา
รวมทั้งจากประสบณ์การของผู้บริหารที่เคยเป็นพนักงานของผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่
เราจึงกล้าพูดได้ว่า " เราเป็นมืออาชีพเรื่องวัสดุก่อสร้าง " และยึดถือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
เราเป็นผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย โดยตรงจากโรงงาน ทุกกลุ่ม ทุกโรงงาน ที่เป็นวัสดุหลักของงานก่อสร้าง ได้แก่
โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ , โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ , โรงงานผลิตอิฐมวลเบา ,อิฐบล็อก ,อิฐมอญ,
โรงงานผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง และเหล็กรูปพรรณ ฯลฯ
"ราคาต่ำจริงๆ" เรามีนนโยบายขายสินค้าส่งอย่างเดียว ไม่ขายหน้าร้าน เพราะฉะนั้นสินค้าของเราจึงมีราคาต่ำทุกตัว
ออกจากโรงงานส่งถึงหน้างานเลย จะไม่มีค่าดอกเบี้ยที่แฝงอยู่ในราคาสินค้าเพราะนำสินค้ามากองเก็บไว้เหมือนกับร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป
ลูกค้าของเราคือลูกค้าทุกกลุ่มที่ใช้งานปริมาณเยอะๆๆมีสินค้าเต็มเที่ยว 6 ล้อ 10ล้อ หรือเทเลอร์ ในรคาที่พิเสษสุดๆๆ
ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 0890795722
หรือ idline: @TRICH
Email: Info@trichgroup.com
"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

แล้วท่านจะประทับใจในบริการของเรา