แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ จำหน่ายปูนซีเมนต์ราคาถูก แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ จำหน่ายปูนซีเมนต์ราคาถูก แสดงบทความทั้งหมด

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทต่างๆ

ปูนซีเมนต์สำหรับงานโครงสร้างและงานหล่อผลิตภัณฑ์คอนกรีต
          มาตรฐานปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ของไทย คือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ หรือ มอก.15 
เล่ม1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ  ได้แบ่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็น  5  ประเภทด้วยกัน ได้แก่


1. ประเภท 1 :   ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา   เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ที่นิยมใช้มากที่สุดในประเทศไทย เป็นปูนซีเมนต์  ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ทำคอนกรีต หรือทำผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ต้องการคุณภาพพิเศษ  เหมาะสำหรับงานคอนกรีตทั่วไปเช่นงานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก, พื้นอาคาร, ถนน, สะพาน,ถังกังเก็บน้ำ, อ่างเก็บน้ำ, ท่อน้ำ ,และผลิตภัรฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปเป็นต้นนอกจากนี้ ยังเหมาะสมกับงานโครงสร้างคอนกรีตที่ต้องการความแข็งแรงสูง เช่น สะพานขนาดใหญ่ และอาคารสูงเป็นต้น
รูปภาพ การก่อสร้างต่างๆ

 ปูนซีเมนต์

2.  ประเภท 2 : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง  ทนซัลเฟตได้ปานกลาง หรือเกิดจากความร้อนจากการทำปฎิกิริยาไฮเดชั่น ปานกลาง เป็นปูนซีเมนต์ที่เกิดความร้อนน้อยกว่าประเภท 1 และทนซัลเฟตปานกลางได้  เหมาะสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตที่ต้องสัมผัสกับดินหรือที่มีความเข้มข้นของซัลเฟตสูงกว่าปกติแต่ไม่ถึงระดับรุนแรง   สามารถทนซัลเฟสได้เพราะมีไตรคัลเซียมอลูมิเนต ในซีเมนต์ ไม่เกิน8%    ถ้ามีปริมาณซัลเฟตสูงๆเช่นงานก่อสร้างที่ต้องสัมผัสกับน้ำเสียโดยตรง ป็นต้น ควรใช้ปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์ประเภท 5 มากกว่า เพราะมี C3A ต่ำกว่า       ต้องใช้ร่วมกับส่วนผสมคอนกรีตที่มีอัตราส่วน
น้ำต่อวัสดุประสานต่ำๆ เพื่อทำให้เนื้อคอนกรีตทึบขึ้น (ลดการซึมผ่าน) และสามารถลดความเสียหายที่เกิดจากซัลเฟตได้
                  นอกจากนี้ ยังใช้ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ ในโครงสร้างที่มีความหนามาก เช่นต่อม่อขนาดใหญ่  ฐานรากขนาดใหญ่ หรือกำแพงกันดินที่หนามากๆ  เพราะเป็นปูนซีเมนต์ที่ให้ความร้อนจากปฎิกิริยาไฮเดชั่น ในระดับปานกลาง และอัตราการเกิดความร้อนจะช้ากว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 จึงสามารถลดโอกาศเกิดการแตกร้าวเนื่องจากความร้อนได้   3.  ประเภท 3 : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทให้กำลังอัดสูง(High Strength portland cement )
              ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ ให้กำลังอัดสูงในช่วงแรกๆ เพราะปูนซีเมนต์ มีความละเอียดมากกว่่า
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1    เหมาะสำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการใช้งานเร็วหรือถอดแบบในระยะเวลาอันสั้นมักใช้ในงานหล่อผลิตภัณฑ์ คอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปชนิดต่างๆ  แผ่นพื้น อัดแรง เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาและงานสำเร็จรุปสำหรับงานอาคาร และหมอนรางรถไฟ  เป็นต้น   ไม่ควรใช้ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ในงานโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ เพราะความร้อนจากปฎิกิริยา ไฮเดชั่น จะเกิดสูงมากในช่วงต้น อาจทำให้โครงสร้างเกิดการแตกร้าวได้


 4.  ประเภท 4 : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทเกิดความร้อนต่ำ (Low heat portland Cement)
                 เป็นปูนซีเมนต์ที่ให้ปริมาณและอัตราความร้อนจากปฎิกริยาไฮเดชั่นต่ำ โดยเกิดความร้อน
น้อยกว่าปูนซีเมนต์ประเภท 2 และมีการพัฒนากำลังช้ากว่าปูนซีเมนต์ประเภท อื่นๆ  เหมะสำหรับงานคอนกรีตหลา (Mass Concrete ) เช่นเขื่อนเป็นต้น เนื่องจากทำให้อุณหภูมิของคอนกรีตขณะก่อตัวต่่ำว่าปูนซีเมนต์ชนิดอื่น ซึ่งเป็นการลดปัญหาการเสี่ยงเกิดรอยแตกร้าว เนื่องจากความร้อน 
              ประเทศไทยไม่มีการผลิตปูนซีเมนต์ประเภทนี้ ปัจจุบันมีการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1 ผสมกับสารปอซโซลาน เช่่น เถ้าลอย (Fly Ash ) เพื่อช่วยลดความร้อนที่เกิดขึ้นได้  


5.  ประเภท 5 : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภททนซัลเฟตสูง   ปูนซีเมนต์ประเภทนี้มีค่า C3A ไม่เกิน 5% เพื่อป้องกันไม่ให้ซัลเฟตจากภายนอกเข้ามาทำลายเนื้อคอนกรีตและให้กำลังช้ากว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1    เหมาะสำหรับโครงสร้างที่ต้องสัมผัสกับเกลือซัลเฟตอย่างรุนแรง จากดินหรือน้ำที่มีซัลเฟตสุง เช่นงานก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย โครงสร้างที่ต้องสัมผัสกับน้ำเสียโดยตรง  หรือโครงสร้างใต้ดินเป็นต้น    ต้องใช้ร่วมกับส่วนผสมคอนกรีตที่มีอัตราส่วนของน้ำต่อวัสดุเชื่อมประสานต่ำๆ เพื่อทำให้เนื้อคอนกรีตทึบขึ้นและสามารถลดความเสียหายที่เกิดจากซัลเฟตได้  แต่ไม่สามารถต้านทานต่อกรดและสารที่มีฤทธิกัดกร่อนอย่างรุนแรงได้ เช่นเดียวกับปูนซีเมนต์ประเภทอื่น ๆ6. ประเภท 1A ปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์ ประเภทกระจายกักฟองอากาศ ,ปูนซีเมนต์ประเภท 2A และปูนซีเมนต์ประเภท 3A จะไม่ขอกล่าวไว้ในที่นี้ บทความนี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น 
ขอบคุณเอกสารวิชาการ บริษัทปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม 2547 
จัดทำบทความโดย: www.trichgroup.com 
วิศวกรออกแบบ :    (Civil Design Engineer)
สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจาก ;www.trichgroup.com
ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

...........................................................................................................................................................

ปูนซีเมนต์ กับ วัสดุที่ใช้ในงานก่อ

วัสดุที่ใช้ในงานก่อ
1. ปูนซีเมนต์
           ประเภทของปูนซีเมนต์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับงานก่อโดยทั่วไป คือ ปูนซีเมนต์ผสม เช่น ปูนซีเมนต์ผสมทีพีไอ ปูนซีเมนต์ผสมตราลูกโลก
เขียวเป็นต้น เป็นปูนซีเมนต์ที่มีคุณภาพสอดคล้อง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนผสมหรือ มอก. 80 แต่ไม่นิยมใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทำปูนก่อ เนื่องจากมีระยะเวลาแห้งตัว (Settting Time ) ที่เร็วเกินไป คุณสมบัติของปูนซีเมนต์ที่ดีสำหรับงานก่อ จะต้องมีความเหนียวนุ่ม เวลาปั้นจะจับตัวเป็นก้อนไม่แห้งแตก ยึดเกาะก้อนอิฐได้ดี แต่ไม่เหนียวติดเกรียง
ไม่ร่วงหล่นในขณะที่เคาะอิฐให้ได้ระดับ หรือยุบตัวได้ง่าย  มีระยะของการแห้งตัวที่พอเหมาะ มีการหดตัวน้อย จึงลดการแตกร้าวได้
            ปูนซีเมนต์ผสมโดยทั่วไป มีน้ำหนักถุงละ 50 กก. สามารถก่อได้พื้นที่ประมาณ 3-4 ตรม.   ปูนซีเมนต์ที่ดีนอกจากผลิตจากบริษัทที่ได้มาตรฐานแล้วคุณภาพของปูนซีเมนต์ขณะนำมาใช้งานต้องอยู่ในสภาพที่ดีด้วย เนื่องจากปูนซีเมนต์มีอายุการของเก็บ  ปูนซีเมนต์ที่เก็บไว้นาน เมื่อถูกความชื้นคุณภาพจะลดลง บางส่วนอาจจับตัวเป็นเม็ด  การนำมาใช้ต้องนำส่วนที่เป็นเม็ดออกเสียก่อน หรือถ้าชื้นมากจนแข็งเป็นก้อนบี้ไม่แตกก็ไม่ควรนำมาใช้   ดังนั้นการจัดเก็บปูนซีเมนต์ควรเก็บให้โดนความชื้นน้อยที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้ปูนจับตัวเป็นก้อนก่อนนำมาใช้งาน


 ปูนซีเมนต์


2. ทราย
       ทรายที่นำมาใช้ในงานก่อคือทรายหยาบ ซึ่งควรมีคุณภาพสอดคล้อง ตาม มอก. 598 คือ ควรเป็นทรายน้ำจืดที่มีขนาดลดผ่านตะแกรงร่อนขนาด
4.75 มม. โดยการนำมาร่อนเอากรวดเม็ดใหญ่ๆออกก่อน มีลักษณะแข็ง แน่น ทนทาน เป็นแง่ มีเหลี่ยมมุม  เม็ดทรายที่เป็นแง่ มีเหลี่ยมมุม จะช่วย
เพิ่มการยึดเกาะและทำให้ได้กำลังดีกว่าไม่ควรมีลักาณะแบน หรือยาว หรือพรุน ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ขนาดของเม็ดทรายควรมีขนาดคละกัน
สะอาดไม่ผุกร่อนหรือมีวัชพืชปน
             การเลือกทรายที่มีคุณภาพไม่เหมาะสมสำหรับงานก่อ  เช่นการใช้ทรายที่มีความละเอียดมาก จะทำให้ต้องใช้น้ำมากเพระทรายละเอียดมีพื้นที่ผิวมากกว่า
ผลที่ตามมาคือ ปูนก่อจะหดตัวมาก และอาจเกิดการแตกร้าวได้ นอกจากนี้ปูนก่อที่ใช้ทรายละเอียดยังต้องใช้ปูนซีเมนต์มากขึ้นเพื่อให้กำลังเท่าเดิม จึงไม่ประหยัด
หรือกรณีที่ใช้ทรายสกปรกมากเกินไป ทำให้เนื้อปูนซีเมนต์ยึดเกาะเม็ดทรายไม่ดีเท่าที่ควร และส่วนผสมปูนก่อมีความต้องการน้ำเพิ่มขึ้นทำให้ปูนก่อมีความแข็งแรงลดลง3. ปูนซีเมนต์ก่อสำเร็จรูป 
            ปัญหาทรายที่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ในเรื่องขนาดเม็ดที่ไม่เหมาะสม และมักมีสิ่งสกปรกหรือสารเคมีเจือปนอยู่ และยังมีปัญหาที่เกิดจากการผสมที่ไม่ได้สัดส่วน  ซึ่ง
สัดส่วนการผสมปูนซีเมนต์ จะขึ้นอยู่กับความชำนายของช่างแต่ละคน ซึ่งใช้สัดส่วนในการผสมไม่เหมือนกัน  ปัญหาเหล่านั้นจะส่งผลต่อคุณภาพของงานทั้งสิ้น แต่ปัญหาดังกล่าวสามารถป้องกันได้โดยใช้ปูนซีเมนต์ก่อสำเร็จรูป  เช่นปูนซีเมนต์สำเร็จรูปตราทีพีไอ ปูนซีเมนต์ก่อสำเร็จรูปตราลูกดิ่ง ปูนก่อสำเร็จรูปตราพระอาทิตย์ เป็นต้นปูนก่อสำเร็จรูป คือส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดละเอียด และสารเคมีพิเศษ ตามสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับงานก่ออิฐ โดยการควบคุมอัตราส่วนผสม และคุณภาพของวัสถุดิบให้มีความ สม่ำเสมอ จึงได้ปูนที่มีความเหนียว มีแรงยึดเกาะสูง ทำให้ผนังมีความแข็งแรงคงทน และมีความสะดวกในการใช้งาน เพียงฉีกถุงผสมน้ำก็สามารถใช้น้ำได้ทันที โดยไม่ต้องผสมทราย
หรือสารเคมีเพิ่ม จึงป้องกันปัญหาทรายที่ไม่ได้มาตรฐานหรือส่วนผสมที่ไม่ได้สัดส่วน   อีกอย่างการบรรจุถุง ยังช่วยลดปัญหาการสูยเสียเนื่องจากการกองเก็บหรือขนย้ายและยังใช้พื้นที่ในการกองเก็บน้อย จึงช่วยแก้ปัญหาพื้นที่กองเก็บ วัสดุในหน่วยงานที่มีพื้นที่ก่อสร้างจำกัดได้อีกด้วย ปูนซีเมนต์ก่อสำเร็จรูปโดยทั่วไป มีน้ำหนัก 50 กก. สามารถก่อได้พื้นที่ประมาณ 1-3 ตรม. ขึ้นอยุ่กับชนิดและรูปแบบของการก่ออิฐ ปูนซีเมนต์

 ปูนซีเมนต์
4. อิฐ
     ควรเลือกอิฐที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เช่นอิบมอญหรืออิฐก่อสร้างสามัญ ควรมีคุณภาพสอดคล้อง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อิฐก่อสร้างสามัญ หรือ
มอก.77 เป็นต้น กล่าวคือ ต้องมีความแข็งแรงและเหมาะสมกับงาน มีเหลี่ยมมุมสมบูรณ์ ไม่มีรอยแตกร้าว มีขนาดใกล้เคียงไม่บิดงอบทความนี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
ขอบคุณเอกสารวิชาการ บริษัทปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม 2547
จัดทำบทความโดย: www.trichgroup.com
วิศวกรออกแบบ :    (Civil Design Engineer)
สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจาก ;www.trichgroup.com
ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

...............................................................................................................................................

ปูนซีเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน

ปูนซีเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน

นอกจากคุณภาพของปูนซีเมนต์ที่ดีและได้มาตรฐานแล้ว การเลือกประเภทของปูนซีเมนต์ให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งานนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน
เพราะจะประหยัดทั้งค่าใช้จ่าย  ระยะเวลา และการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาเนื่องจากการใช้งานปูนซีเมนต์ไม่ถูกประเภทได้

การจำแนกประเภทของปูนต์ซีเมนต์  สามารถจำแนกประเภทของปูนซีเมนต์ตามลักษณะการใช้งาน ออกเป็น 3 กลุ่่มหลักๆได้แก่
1. ปูนซีเมนต์สำหรับงานโครงสร้างและงานหล่อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ปูนแดงทีพีไอ , ปูนทีพีไอรับกำลังอัดเร็ว,ปูนทีพีไอทนซัลเฟตสูง,
ปูนตราทีพีไอ ทนน้ำเค็ม  ดินเค็ม , เป็นต้น    ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement)  ตาม มอก. 15 เล่ม 1 : แบ่งเป็น 5 ประเภท
และ ASTM C 150 : แบ่งเป็น 8 ประเภทโดยเพิ่มประเภท 1A, 2A, และ3A


 ปูนซีเมนต์
 2. ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อ งานฉาบ เช่น ปูนเขียวทีพีไอ, ปูนเขียวตราลูกโลก, ปูนสำเร็จรูปตราทีพีไอ สูตรต่างๆ
     ปูนซีเมนต์สำหรับงาน ก่อ-ฉาบ-เท    ต้องได้รับตามมารฐานตาม มอก. 80
     ปูซีเมนต์สำหรับงานฉาบ ต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C 91


 ปูนซีเมนต์3.  ปูนซีเมนต์สำหรับงานพิเศษ เช่น ปูนซีเมนต์ทีพีไอขุดเจาะน้ำมัน ,ปูนซีเมนต์ขาวตราทีพีไอ
...........................................................................................................................

บทความนี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
ขอบคุณเอกสารวิชาการ บริษัทปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม 2547
จัดทำบทความโดย:www.trichgroup.com
วิศวกรออกแบบ :    (Civil Design Engineer)
สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจาก ;www.trichgroup.com
ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

ปูนซีเมนต์ลูกดิ่ง/จิงโจ้


บริษัท ควิก โคท โปรดักส์ จำกัด
 
เริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นเพื่อให้ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูปที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ บริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตและให้ความสำคัญในด้านการค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้งานอย่างเหมาะสม ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของอาคาร ตลอดจนการบริการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วเที่ยงตรงตามกำหนดจนเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในกลุ่มธุรกิจการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งเหล่าบุคคลากรในวงการก่อสร้างภายใต้ปรัชญาที่ว่า  "ควิกโคท...... ผู้รู้จริงด้านปูนก่อฉาบอิฐมวลเบาของไทย"

คุณสมบัติด้านวิศวกรรม      
                                   
1.ผลิตตามมาตรฐานปูนฉาบอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ
2. มีค่าความแข็งแรงตามมาตรฐานปูนฉาบ
3. มีค่าการยึดเกาะสูงกว่าปูนฉาบผสมเสร็จทั่วไป
4. มีสารกันความร้อน
5. มีความยืดหยุ่นตัวช่วยลดปัญหาผนังแตกร้าว
6. การเตรียมผนังต้องไม่ราดน้ำชุ่มมากเหมือนการใช้ปูนฉาบทั่วไป
7. ปูนมีความเหนียวดี ฉาบง่าย นุ่มมือ ไม่เปลืองแรง
8. แห้งช้า ปั่นหน้าง่าย และไม่แตกร้าว ช่วยทำให้สามารถฉาบได้พื้นที่มากขึ้นต่อวัน
9. สามารถฉาบบางได้ถึง 0.5 ซ.ม.โดยการยึดเกาะและการทำงานยังง่ายปกติ สามารถฉาบหนาได้ถึง 1.5 ซ.ม. โดยไม่แตกร้าว
10. ผิวหน้ามีความละเอียด ทำให้ผนังเรียบเนียน
11. ราคาไม่แพงกว่าปูนฉาบผสมเสร็จทั่วไป เนื่องจากฉาบได้พื้นที่มากกว่า
      ปูนฉาบ 1 ถุง ฉาบหนา 1 ซ.ม. เต็ม ได้พื้นที่ 2.8

...........................................................................................................................................................
ปูนก่ออิฐมวลเบาตราจิงโจ้


คุณสมบัติด้านวิศวกรรม  

ปูนควิกโคท ตราจิงโจ้ม่วง เป็นปูนกาวก่ออิฐมวลเบา ชนิดก่อแบบแห้ง โดยไม่ต้องราดน้ำที่อิฐก่อนทำการก่อ เป็นปูนผสมเสร็จที่สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อผสมกับน้ำสะอาดตามสัดส่วนที่กำหนดโดยไม่ต้องผสมส่วนผสมใดๆอีก ผลิตเพื่อสำหรับใช้กับงานก่อผนังคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะสูง มีความเหนียว รับแรงได้เร็ว ไม่ร่วน มีเวลาในการแต่งแนวก่อก่อนแข็งตัว มีค่ากำลังรับแรงอัดที่ 28 วันไม่ต่ำกว่า 100 kg/cm2 และรับแรงดึงได้ ≥ 1.6 kg/cm2 สำหรับอิฐมวลเบาก่อผนังรับแรง (LOAD BEARING) ด้วยความหนาการก่อเพียง 2-3 ม.ม. เท่านั้น

ปูน 1 ถุง น้ำหนัก 40 กิโลกรัม

ก่อผนังอิฐมวลเบา หนา 7.5 เซนติเมตร ได้พื้นที่ 26 ตารางเมตร และ

ก่อผนังอิฐมวลเบา หนา10 เซนติเมตร ได้พื้นที่ 19.5 ตารางเมตร

............................................................................................................................................


ปูนฉาบผิวคอนกรีตคุณสมบัติด้านวิศวกรรม  

ปูนฉาบผิวคอนกรีตควิกโคท ตราลูกดิ่งเขียว เป็นปูนฉาบที่ผลิตจากส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ TYPE I มวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด สารช่วยการยึดเกาะทำให้ได้ปูนฉาบผิวคอนกรีตที่ฉาบง่าย นุ่มลื่นมือ แห้งช้า เกาะติดแน่นกว่าปูนทั่วไป ลดปัญหาแตกร่อน ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

การฉาบ

ปูนฉาบผิวคอนกรีตควิกโคท ตราลูกดิ่ง สามารถฉาบแบบครั้งเดียว (ONECOAT) ใช้ปูนฉาบผิวคอนกรีต ตราลูกดิ่ง ฉาบกับผิวคอนกรีตได้โดยตรงให้ได้ความหนาที่ต้องการ และดำเนินขั้นตอนการปาดสามเหลี่ยมปั่นหน้า ลงฟองตามกรรมวิธี ในกรณีการฉาบปูนผิวคอนกรีตที่มีความหนามากกว่า 1 ซ.ม. เพื่อความประหยัดควรฉาบแบบรองพื้นและฉาบทับหน้าด้วยปูนฉาบควิกโคท โดยใช้ปูนฉาบผิวคอนกรีตควิกโคท ตราลูกดิ่ง ฉาบรองพื้นหน้า 3-5 มม. เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวประสานทิ้งปูนให้หมาดประมาณ 20-30 นาที แล้วฉาบทับด้วยปูนฉาบ ควิกโคทให้ได้ความหนาที่ต้องการและดำเนินขั้นตอนการปาดสามเหลี่ยมปั่นหน้า ลงฟองตามกรรมวิธีการฉาบปูนตามปกติ

ปูนฉาบผิวคอนกรีต 1 ถุง ฉาบหนา 1 ซ.ม.เต็ม ได้พื้นที่ 2.5 ตร.ม.

......................................................................................................................................

ปูนฉาบอิฐมอญตราถ้วยทอง


คุณสมบัติด้านวิศวกรรม

ผลิตตามมาตรฐาน มอก.1776-2542 โดยเฉพาะ

มีค่าความแข็งแรงตามมาตรฐานปูนฉาบ
มีค่าการยึดเกาะสูงกว่าปูนฉาบผสมเสร็จทั่วไป
มีความยืดหยุ่นตัวช่วยลดปัญหาผนังแตกร้าว

1 การเตรียมผนังต้องไม่ราดน้ำชุ่มมากเหมือนการใช้ปูนฉาบทั่วไป 
2 ปูนมีความเหนียวดี ฉาบง่าย นุ่มมือ ไม่เปลืองแรง
3 แห้งช้า ปั่นหน้าง่าย และไม่แตกร้าว ช่วยทำให้สามารถฉาบได้พื้นที่มากขึ้นต่อวัน
4 สามารถฉาบบางได้ถึง 0.5 ซ.ม. โดยการยึดเกาะ และการทำงานยังง่ายปกติ สามารถฉาบหนาได้ถึง        0.5 ซ.ม. โดยไม่แตกร้าว
5 ผิวหน้ามีความละเอียด ทำให้ผนังเรียบเนียน
6 ราคาไม่แพงกว่าปูนฉาบผสมเสร็จทั่วไป เนื่องจากฉาบได้พื้นที่มาก
      
ปูนฉาบ 1 ถุง ฉาบหนา 1 ซ.ม. เต็ม ได้พื้นที่ 2.4 ตร.ม. 

..................................................................................................................................................

ปูนฉาบผิวบางตราลูกดิ่งแดงปูนฉาบผิวบางควิกโคท CP0015/B ตราลูกดิ่งสีแดง

เป็นปูนฉาบแต่งผิวบางที่ผลิตจากส่วนผสมปูนซีเมนต์ขาว มอก.133-2518 มวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด สารช่วยการยึดเกาะชนิดพิเศษ โดยมีคุณสมบัติที่ฉาบตบแต่งแก้ไขพื้นผิวที่ทำการทาสีจริงแล้ว ผนังที่ผิวมีเม็ดทรายหยาบ ไม่เรียบเป็นคลื่น และแต่งผิวผนังเดิมที่ต้องการตบแต่งเพิ่มเติม โดยต้องการให้ผิวงานฉาบบางเรียบเนียนไม่มีทราย ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

การเตรียมพื้นที่ก่อนฉาบ

ทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้แปรงลวดหรืออุปกรณ์อื่นที่เหมาะสมขัดผิวเดิมทีต้องทำการแก้ไข เพื่อกำจัดคราบสิ่งสกปรก หรือคราบน้ำปูนออกให้สะอาด ในกรณีที่พื้นผิวทาสีเกิดการหลุดร่อน สีเสื่อมหมดอายุ หรือ ผิวสีมีความเงามัน เช่น สีน้ำมัน สีชิลด์ ต้องทำการลอกสีทุกครั้ง ก่อนฉาบให้ราดน้ำรอหมาดแห้งก่อนลงมือฉาบ

การผสม

อัตราส่วน ปูน : น้ำ = 1 : 0.52-0.55 หรือให้มีความข้นเหลวพอเหมาะครั้งละ 1 กระป๋องปูน โดยใช้สว่านไฟฟ้าปั่นให้เนื้อเป็นครีม ไม่มีเม็ด โดยหลังผสมควรใช้ให้หมดภายในเวลา 40-60 นาที

การฉาบ

ปูนฉาบผิวบางควิกโคท ตราลูกดิ่งสีแดง สามารถฉาบแบบครั้งเดียว (ONECOAT) ฉาบทับผิวผนังได้โดยตรงโดยใช้เกรียงเหล็กฉาบแต่งผิวหน้าให้ได้ความหนาที่ต้องการประมาณ 1-2 mm. ในกรณีที่พื้นผิวเป็นคลื่นเป็นแอ่งให้ใช้ไม้สามเหลี่ยมหาระนาบเพื่อฉาบแต่ง เติมปูนให้ได้ระนาบตามที่ต้องการ เมื่อปูนเริ่มหมาดบริเวณรอยต่อของแนวเกรียงใช้แปรงสลัดน้ำให้ชุ่มเล็กน้อย และปรับความเรียบร้อยโดยใช้เกรียงเหล็กปาดหน้าซ้ำให้เรียบเสมอ ควรทิ้งให้ปูนแห้งประมาณ 4–6 ชั่วโมงแล้วจึงขัดแต่งด้วยกระดาษทรายได้ และใช้ฟองน้ำชุบน้ำพอหมาดทำความสะอาดฝุ่นแล้วทิ้งไว้ให้แห้งตามมาตรฐานก่อนการทาสี


ปูนฉาบ 1 ถุง ฉาบหนา 1-2 ม.ม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

............................................................................................................................................


ปูนซีเมนต์ก่อสำเร็จรูปปูนก่อสำเร็จรูป ตราลูกดิ่ง เป็นปูนก่อผสมเสร็จที่สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อผสมกับน้ำสะอาดตามสัดส่วนที่กำหนดโดยไม่ต้องผสมส่วนผสมใดๆอีก ผลิตเพื่อสำหรับใช้กับงานก่อผนังทั่วไป เช่น อิฐมอญ อิฐซีเมนต์บล็อก และ อิฐขาวโดยเฉพาะ ผลิตจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I ตามมาตรฐาน มอก. 15/1-2547 และ ASTM C-150 มวลผสมคัดพิเศษหลายชนิด เช่น เม็ดทรายหยาบคัดขนาด เพิ่มสารเคมีช่วยการยึดเกาะทำให้ปูนก่อควิกโคทมีลักษณะเด่นพิเศษ เหนียว ก่อแน่นยึดติดกับอิฐดี แข็งแรง  เหมาะสำหรับงานคุณภาพ ต้องการงานรวดเร็ว สะดวก หน่วยงานสะอาด และลดพื้นที่การกองเก็บวัสดุ

..............................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ขอบคุณที่มา : บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด
จัดทำบทความโดย: http://www.trichgroup.com/
วิศวกรออกแบบ :    (Civil Design Engineer)
สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจาก ; http://www.trichgroup.com/
ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายปูนซีเมนต์ตราพระอาทิตย์

ปูนซีเมนต์ตราพระอาทิตย์

ปูนซีเมนต์ตราพระอาทิตย์         บริษัท  ซัน ซีเมนต์ โพรเซส จำกัด   ผลิตและจัดจำหน่ายปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ ภายใต้แบรนด์ ปูนตราพระอาทิตย์ หรือพระอาทิตย์มอร์ตาร์ซึ่งจำแนกได้หลากหลายประเภท อาทิ ปูนฉาบทั่วไป (พระอาทิตย์เขียว), ปูนฉาบอิฐมวลเบา (พระอาทิตย์ฟ้า), ปูนก่อทั่วไป (พระอาทิตย์น้ำเงิน),  ปูนก่ออิฐมวลเบา (พระอาทิตย์ม่วง) และปูนฉาบละเอียดพิเศษ (พระอาทิตย์แดง)  อีกทั้งสินค้าอื่น ๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศ โดยเฉพาะเขตเมืองที่ต้องการงานที่มีคุณภาพสูงและประหยัดแรงงาน นอกจากนี้ ยังสามารถลดเวลาในการทำงานได้อีกด้วย  เรามีโรงงานผลิตที่มีมาตรฐานและมีทีมงานที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการทำงานทางด้านการผลิตปูนมอร์ตาร์โดยตรงมาบริหารจัดการ เพื่อจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดสู่ผู้บริโภค.

 ปูนฉาบทั่วไป พระอาทิตย์เขียว  มอก.1776-2542
 เหมาะสำหรับงานฉาบผนัง อิฐมอญ อิฐบล๊อค ที่ต้องการผิวฉาบทั่วไป มีสารเพิ่มวามอุ้มน้ำ  
 ช่วยลดการแตกร้าว สารเพิ่มฟองอากาศ  ช่วยให้ฉาบลื่น ทำงานง่าย  ใช้ได้ทั้งภายในและนอกอาคาร

 ราคา   7x.00 บาท/ถุงโทรต่อรองราคาส่วนลดได้อีก 086 300 7115 , 089 079 5722 ,02 9885559 

.......................................................................................................................

ปูนก่อทั่วไป พระอาทิตย์น้ำเงิน มอก.598-2547

 เหมาะสำหรับงานก่อผนัง อิฐมอญ อิฐบล๊อค มีสารเพิ่มความอุ้มน้ำ ทำให้เวลาก่อไม่สูญเสียน้ำเร็ว
อันเนื่องมาจากการดูดน้ำของอิฐ  ไม่แห้งตัวเร็วเกินไป  ทำงานได้ดี คุณภาพสม่ำเสมอ
ราคา   13x.00 บาท/ถุง  โทรต่อรองราคาส่วนลดได้อีก 086 300 7115 , 089 079 5722 ,02 988 5559 

..........................................................................................................................

ปูนฉาบอิฐมวลเบา พระอาทิตย์สีฟ้า

 สำหรับงาน ฉาบผนัง อิฐมวลเบา  มีคุุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะผนังอิฐมวลเบาอย่างมีประสิทธภาพ

 ไม่แห้งเร็วหรือช้าเกินไป  ได้คุณภาพที่สม่ำเสมอ

 ราคา7x.00 บาท/ถุง  โทรต่อรองราคาส่วนลดได้อีก 086 300 7115 , 089 079 5722 ,02 988 5559...............................................................................................................................................


 ปูนก่ออิฐมวลเบา พระอาทิตย์สีม่วง

     สำหรับงาน ก่อผนัง อิฐมวลเบา  ทั้งผนังภายในและภายนอก  ปูนก่ออิฐมวลเบาผลิตตาม

     สูตรโดยเฉพราะใช้ได้กับอิฐมวลเบาทุกชนิด   ทำงานได้ง่าย


 ราคา   13x.00 บาท/ถุง  โทรต่อรองราคาส่วนลดได้อีก 086 300 7115 , 089 079 5722 ,02 988 5559 

.....................................................................................................................................................


 ขอบคุณที่มา : บริษัท  ซัน ซีเมนต์ โพรเซส จำกัด
จัดทำบทความโดย: http://www.trichgroup.com/
วิศวกรออกแบบ :    (Civil Design Engineer)
สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจาก ;http://www.trichgroup.com/
ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย
ปูนซีเมนต์ตราลูกโลก

ปูนซีเมนต์ตราลูกโลก

ประวัติบริษัทปูนลูกโลกในประเทศไทย

บริษัทเซเม็กซ์ได้กระจายการลงทุนในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเข้าถือสิทธิ์ใน บริษัทสระบุรีซีเมนต์ 99% เมื่อเดือนพฤษภาคม 2544 และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเซเม็กซ์ (ประเทศไทย) ในเดือนมิถุนายน 2544 ด้วยกำลังการผลิตปูนเม็ดปีละกว่า 600,000 เมตริกซ์ตันและการผลิตปูนซีเมนต์โดยเฉลี่ย 820,000 ตันต่อปี

สำนักงานใหญ่ของเซเม็กซ์ประกอบด้วยหลายฝ่ายบริหารและฝ่ายบริการ อาทิเช่น แผนกการพาณิชย์และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายขาย แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกวางแผน แผนกบัญชี และสำนักงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทฯ

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2544 เรื่อยมา บริษัทได้ปรับปรุงการบริการแบบใหม่และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าในประเทศไทย อาทิเช่น ปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพสินค้า ISO 9001 ตั้งศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์และพัฒนาและยกระดับระบบจัดส่งสินค้า พัฒนาระบบการชำระเงินและระบบการซื้อขายทางอิเลคทรอนิกส์ ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการรถปฏิบัติการเคลื่อนที่เซเม็กซ์เพื่อให้คำปรึกษาทางเทคนิคแก่ลูกค้ารวมถึงการเพิ่มความสามารถในการจ่ายและบรรจุสินค้าได้เร็วมากขึ้น
ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีตัวแทนจำหน่ายสินค้าในกว่า 300 ร้านค้าทั่วประเทศ ทั้งในภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออก เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑล


ประวัติและความเป็นมา ปูนลูกโลก
CEMEX S.A. de C.V. (CEMEX) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2449 ในประเทศเม็กซิโก ปัจจุบันบริษัท ฯ เป็นหนึ่งในสามของผู้ผลิตปูนซีเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยกำลังการผลิตมากกว่า 97 ล้านเมตริกตันต่อปี เซเม็กซ์ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศต่างๆมากกว่า 50 ประเทศและดำเนินธุรกิจการค้ากับประเทศต่างๆมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลกผ่านทางเครือข่ายที่ครอบคลุมทั้งศูนย์การกระจายสินค้าและท่าเรือต่าง ๆ ทั่วโลก

นอกจากเซเม็กซ์จะเป็นผู้ผลิตและทำการตลาดด้านปูนซีเมนต์ รวมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปชั้นนำและยังเป็นผู้ค้าปูนซีเมนต์ และปูนเม็ดรายใหญ่ของโลกซึ่งได้รับการยอมรับในเรื่องการดำเนินงานที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ และในปัจจุบันบริษัท ฯ มีตลาดอยู่ในทั่วทั้ง 4 ทวีป

เซเม็กซ์ยังผสมผสานความรู้ลึกด้านการตลาดภายในประเทศเข้ากับระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มาตรฐานโลกตลอดจนการให้บริการแก่ลูกค้าตั้งแต่ผู้ปลูกสร้างบ้านรายย่อยไปจนถึงผู้รับเหมารายใหญ่

.............................................................................................................................

ผลิตภัณฑ์ ปูนลูกโลก


ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ลูกโลกสีน้ำเงิน   50 กก.


สำหรับงานโครงสร้างที่สามารถทนแรงอัดสูง เช่น โครงสร้างคอนกรีต ฐานอาคาร ถนน เขื่อน สะพาน อาคารประเภทอื่นๆคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ประเภทหนึ่ง มอก. 15-2547 และมาตราฐาน ASTM C-150 ประเภทหนึ่ง

ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์ปูนลูกโลกสีน้ำเงิน

ดาวน์โหลดใบอนุญาต มอก.ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์


ราคาถุงละ  11X .00 บาท โทรต่อรองราคาได้เลย  0863007115 ,0890795722 02 988 5559  ติดต่อฝ่ายขาย 

..................................................................................................................................................

ปูนซีเมนต์ลูกโลกเขียว

สำหรับงานฉาบ ก่ออิฐ และงานคอนกรีตทั่วไปที่รับน้ำหนักเบาผสมจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 และหินปูนบดละเอียดชนิดพิเศษ ทำให้เนื้อเนียน ฉาบง่าย แห้งช้า เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้เวลาและความปราณีต

ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ลูกโลกเขียว

ดาวน์โหลดคู่มือการฉาบปูนและปัญหาที่พบบ่อยๆ คลิก!!


ราคาถุงละ  8X .00 บาท โทรต่อรองราคาได้เลย  0863007115 ,0890795722,02 988 5559 ติดต่อฝ่ายขาย..................................................................................................................................................
ปูนซีเมนต์ลูกโลก งานอเนกประสงค์

สำหรับงานฉาบ ก่ออิฐ ขึ้นรูป โครงสร้างคอนกรีตทั่วไป
ที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมากคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2550

ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์ซูเปอร์ลูกโลก คลิก!!

ดาวน์โหลดใบอนุญาต มอก. ปูนซิเมนต์ผสม คลิก!!

ราคาถุงละ  7X .00 บาท โทรต่อรองราคาได้เลย  0863007115 ,0890795722,   02 988 5559 ติดต่อฝ่ายขาย
..................................................................................................................................................


ข้อแนะนำด้านเทคนิค ในการใช้ปูนซีเมนต์ลูกโลก


.............................................................................................................................................ขอบคุณที่มา : บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทยจำกัด) (มหาชน)
จัดทำบทความโดย: https//www.trichgroup.com
วิศวกรออกแบบ :    (Civil Design Engineer)
สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจาก   ; https//www.trichgroup.com
ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539

ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย


ปูนซีเมนต์ "ทีพีไอโพลีน "

ปูนซีเมนต์ตราทีพีไอ (TPI)

     ในอดีตปูนซีเมนต์มีผู้ผลิตเพียง 3 ราย มีกำลังการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ ใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี รัฐบาลได้พยายามช่วยแก้ไขปัญหาทุกวิถีทาง ท้ายสุดจึงมีมติให้้ผู้สนลงทุสามารถก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์เพื่อแก้ไข ปัญหาระยะยาว

ปี 2533 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ได้เริ่มก่อสร้าง โรงงานผลิตปูนซีเมนต์์แห่งแรกที่จังหวัดสระบุรี มีกำลังการผลิต 2.5 ล้านตันต่อปีปี 2537 โรงปูนซีเมนต์แห่งที่ 2 ได้แล้วเสร็จ ทำให้การผลิตสูงเป็นทวีคูณคือ 5 ล้านตันต่อปี และในปี 2539 ได้เปิดโรงปูนซีเมนต์แห่งที่ 3 ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 8.5 ล้านตันต่อปี ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเปิดโรงปูนซีเมนต์แห่งที่ 4 เพิ่มกำลังการผลิตเป็น 12 ล้านตันต่อปี

ปูนซีเมนต์ ทีพีไอแดง

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตราทีพีไอ (สีแดง) เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (ORDINARY PORTLAND CEMENT TYPE 1) ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก. 15 เล่ม 1-2555 ประเภทหนึ่ง และมาตรฐานอเมริกัน ASTM C-150 TYPE 1

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตราทีพีไอ (สีแดง) เหมาะที่จะนำไปใช้กับงานก่อสร้างงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง และงานคอนกรีตทั่วไป เช่น งานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชนิด สะพาน ถนน สนามบิน และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงประเภทต่างๆ

ปูนซีเมนต์ทีพีไอแดง   ราคา 12X.00 บาท/ถุง
ขอราคาโครงการได้ที่  02 988 5559, 089 079 5722


..................................................................................................................................
ปูนซีเมนต์ทีพีไอเขียว


ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ (สีเขียว) เป็นปูนซีเมนต์ที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อย เช่น ทราย หรือหินปูน และอื่นๆ กับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนดในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2550

ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ (สีเขียว) มีคุณสมบัติง่ายต่อการใช้งานและเหมาะในการใช้ผลิตโอ่ง ถนนทางเท้า งานวงบ่อ และงานคอนกรีตขนาดเล็กทั่วไปที่ไม่ต้องการกำลังอัดสูง ฯลฯ นอกจากนี้ ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ (สีเขียว) ยังมีคุณสมบัติยืดหดตัวน้อยไม่ทำให้เกิดรอยแตกร้าวแก่ อาคาร จึงเหมาะสม ที่จะใช้ในงานก่อและฉาบได้ดี

ทีพีไอเขียว ราคา 11X  บาท/ถุง
ขอราคาโครงการได้ที่ 02 988 5559, 089 079 5722
....................................................................................................................................

ปูนซีเมนต์ทีพีไอแดง 299 


ปูนซีเมนต์แดง 299 ตราทีพีไอ เป็นปูนซีเมนต์สูตรใหม่ เพิ่มความแข็งแรง ได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดยใช้นาโนเทคโนโลยีร่วมกับการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิต มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มอก.2594-2556
และ ASTMC1157 TYPE GU

ปูนซีเมนต์แดง 299 ตราทีพีไอ เหมาะสำหรับใช้กับงานโครงสร้างบ้านพักอาศัยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชนิด ในส่วนของงานฐานราก เสา คาน พื้นงานหล่อคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง งานคอนกรีตทั่วไป สะพาน ถนนและผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงประเภทต่างๆ ให้ความแข็งแรง ทนทาน ลดการแตกร้าวและหลุดล่อนได้ดีกว่าปูนโครงสร้างแบบเดิม อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly Product)เพื่ออนาคตที่ดีและยั่งยืนกับสังคมไทย


ปูนซีเมนต์ทีพีไอแดง 299  ราคา 12X.00 บาท/ถุง
ขอราคาโครงการได้ที่  02 988 5559, 089 079 5722
..........................................................................................................................................
ปูนซีเมนต์ทีพีไอเขียว 197

  เป็นปูนซีเมนต์ผสมที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อย เช่น หินปูน และอื่นๆกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์ที่คุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสมมอก. 80-2550 เหมาะสำหรับงานก่องานฉาบและ
งานเทคอนกรีตที่รับกำลังอัดไม่สูงมาก
ปูนซีเมนต์ทีพีไอ 197 ราคา11X.00 บาท
ขอราคาโครงการได้ที่  02 988 5559, 089 079 5722

...................................................................................................................................

ปูนซีเมนต์ก่อสำเร็จรูป ทีพีไอ  M300


คือปูนซีเมนต์ก่อสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานก่อผนังต่างๆ
เช่น ผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อคที่เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะสูง ทำให้ก่อผนังได้สะดวกขึ้นทั้งยังคงความแข็งแรงอีกด้วย ได้รับรอง คุณภาพตาม มอก.598-2547ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง (ชนิด 50) 

วิธีการใช้งานปูนซีเมนต์ก่อสำเร็จรูปทีพีไอ M 300ราดน้ำอิฐมอญ หรือ คอนกรีตบล็อคให้ชุ่มพอประมาณผสมปูนก่อ ทีพีไอ M 300 กับน้ำสะอาด 4.5 : 1 โดยปริมาตรผสมกันให้เข้าเป็นเนื้อเดียว
นำไปใช้งานตามขั้นตอนการก่อทั่วไป

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปทีพีไอ M300
ขอราคาโครงการได้ที่  02 988 5559,089 0795722
................................................................................................................................

ปูนซีเมนต์ก่อสำเร็จรูป ทีพีไอ  M310


คือปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานก่อบล็อคมวลเบา โดยเฉพาะให้แรงยึดเกาะสูง เหนียวลื่น ก่อง่าย ทำงานได้เร็วทำให้ผนังที่ก่อสวยงาม แข็งแรงทนทาน

วิธีการใช้งานปูนซีเมนต์ก่อบล็อคมวลเบาทีพีไอ M 310ผสมปูนซีเมนต์ก่อบล็อคมวลเบา ทีพีไอ M 310 กับน้ำสะอาด 2.6 : 1 โดยปริมาตรผสมกันให้เข้าเป็นเนื้อเดียวนำไปใช้งานตามขั้นตอนการก่อบล็ิอคมวลเบา โดยใช้เกรียงพิเศษสำหรับก่อบล็อคมวลเบา(ไม่ควรใช้เกรียงใบโพธิ์ในการก่อบล็อคมวลเบา)

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปทีพีไอ M300
ขอราคาโครงการได้ที่  02 988 5559,089 0795722
......................................................................................................................................

ปูนซีเมนต์ก่อสำเร็จรูป ทีพีไอ  M100

คือปูนซีเมนต์ฉาบละเอียดสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานตกแต่งผิวผนังที่ต้องการความประณีตสวยงาม เนื้องานที่ได้จะมีความเนียน และละเอียดเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อค ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารได้รับรองคุณภาพตามมอก.1776-2542(ฉาบละเอียด) มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ ทำให้ฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าวและการแตกลายงา ผนังไม่หลุดล่อนและไม่หดตัวหลังการฉาบ

วิธีการใช้งานปูนซีเมนต์ฉาบละเอียดทีพีไอ M 100ทำความสะอาด และราดน้ำผิวผนังที่จะฉาบให้ชุ่ม
พอประมาณผสมปูนซีเมนต์ฉาบละเอียด ทีพีไอ M 100กับน้ำสะอาด 3:1 โดยปริมาตรผสมกันให้เข้าเป็นเนื้อเดียว
นำไปใช้งานตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องพ่นปูน (Mixing Pump) ได้

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปทีพีไอ M100
ขอราคาโครงการได้ที่  02 988 5559,089 0795722
............................................................................................................................................

ปูนซีเมนต์ก่อสำเร็จรูป ทีพีไอ  M100C

คือปูนซีเมนต์ฉาบสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบผิวเรียบเช่น ผนังคอนกรีต ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
อาคาร ได้รับรองคุณภาพตามมอก. 1776-2542 (ฉาบคอนกรีต) มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ
เพิ่มแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ และทำให้เนื้อปูนมีความเหนียว ลื่น ฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าว และการแตกลายงา ผนังไม่หลุดล่อนและไม่หดตัวหลังการฉาบ


ธีการใช้งานปูนซีเมนต์ฉาบผิวคอนกรีตทีพีไอ M 100 Cทำความสะอาด และราดน้ำผิวผนังที่จะฉาบให้ชุ่มพอประมาณผสมปูนซีเมนต์ฉาบผิวคอนกรีต ทีพีไอ M 100 C กับน้ำสะอาด 3.5 : 1 โดยปริมาตร
ผสมกันให้เข้าเป็นเนื้อเดียวนำปูนซีเมนต์ที่ผสมได้ฉาบบนผิวคอนกรีตตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป
โดยไม่ต้องสกัดผิวก่อน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องพ่นปูน (Mixing Pump) ได้
ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปทีพีไอ M100C
ขอราคาโครงการได้ที่  02 988 5559,089 0795722

.......................................................................................................................................
ปูนซีเมนต์ฉาบสำเร็จรูป ทีพีไอ  M200

คือปูนซีเมนต์ฉาบสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบทั่วไปเหมาะสำหรับใช้ฉาบผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีต
บล็อค ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ได้รับรองคุณภาพตามมอก.1776-2542 (ฉาบทั่วไป) มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ ทำให้ฉาบง่ายลดปัญหาการแตกร้าวและการแตกลายงา ผนังไม่หลุดล่อน และไม่หดตัวหลังการฉาบ

วิธีการใช้งานปูนซีเมนต์ฉาบสำเร็จรูปทีพีไอ M 200
ทำความสะอาด และราดน้ำผิวผนังที่จะฉาบให้ชุ่มพอประมาณผสมปูนฉาบทั่วไป ทีพีไอ M 200 กับน้ำสะอาด 3.5 : 1 โดยปริมาตรผสมกันให้เข้าเป็นเนื้อเดียวนำไปใช้งานตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องพ่นปูน (Mixing Pump) ได้


ปูนซีเมนต์ฉาบสำเร็จรูป ทีพีไอ  M200
ขอราคาโครงการได้ที่  02 988 5559,089 0795722
........................................................................................................................................
ปูนซีเมนต์ฉาบสำเร็จรูป ทีพีไอ  M210

คือปูนซีเมนต์ฉาบสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบผนังบล็อคมวลเบา โดยเฉพาะใช้ได้ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร รวมทั้งสามารถใช้สำหรับงานฉาบผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อค ได้อีกด้วย

วิธีการใช้งานปูนซีเมนต์ฉาบบล็อคมวลเบาทีพีไอ M 210ทำความสะอาด และราดน้ำผิวผนังที่จะฉาบให้ชุ่มพอประมาณผสมปูนซีเมนต์ฉาบบล็อคมวลเบา ทีพีไอ M 210 กับน้ำสะอาด 3.5 : 1 โดยปริมาตรผสมกันให้เข้าเป็นเนื้อเดียวนำไปใช้งานตามขั้นตอนการฉาบทั่วไ

ปูนซีเมนต์ฉาบสำเร็จรูป ทีพีไอ  M200ขอราคาโครงการได้ที่  02 988 5559,089 0795722
.............................................................................................................................................

ปูนฉาบสำเร็จรูป ซูเปอร์ สกิมโค้ท ทีพีไอ

เป็นปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบบาง ทำงานด้วยเกรียงขัดมัน ใช้ฉาบเป็น Finishing Coat ทำให้ผิวเรียบเนียนเป็นพิเศษปกปิดผนังปูนฉาบ ที่มีเม็ดทราย รอยแตกลายงาและผิวฉาบที่ไม่สม่ำเสมอ สามารถทำเป็นผนังเปลือย หรือทาสีทับได้สามารถฉาบได้ทั้งบนผนังคอนกรีตหรือผนังปูนฉาบทั่วไป เช่น ผนังที่ฉาบด้วย M100,M100C,M200, หรือM210 เป็นต้น

วิธีการใช้งาน ปูนฉาบสำเร็จรูป ซูเปอร์ สกิมโค้ท ทีพีไอ
ผสมปูนฉาบ Super Skim Coat TPI กับน้ำ โดยใช้อัตราส่วน ปูน 1 ถุง (20 กก.) ต่อน้ำ 8 ลิตร โดยเติมย้ำทีละน้อยแล้วปั่นผสมเป็นเนื้อเดียวกัน โดยไม่ให้เหลือเม็ดปูนที่ยังไม่เข้ากับน้ำ  ฉาบปูน Super Skim Coat TPI ด้วยเกรียงเหล็กขัดมัน ฉาบบางรีดติดผนังขึ้นที่ละชั้น เมื่อปูนฉาบแห้งหมาดให้ฉาบทับด้วยวิธีเดียวกันจนได้ความหนาตามที่ต้องการ (ประมาณ 1-2 mm.)ก่อนการทาสีสามารถใช้กระดาษทรายละเอียด ขัดตกแต่ง เพื่อให้ได้ผิวเรียบเนียนเพิ่มขึ้นได้
ปูนฉาบสำเร็จรูป ซูเปอร์ สกิมโค้ท ทีพีไอ
ขอราคาโครงการได้ที่  02 988 5559,089 0795722
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน)
จัดทำบทความโดย: www.trichgroup.com
วิศวกรออกแบบ :    (Civil Design Engineer)
สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจาก ;ก่อสร้างไทยดอท คอม
ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย
ผลิตและจำหน่ายเสาเข็มและแผ่นพื้นสำเร็จรูป


เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่
ผลิตภัณฑ์ แผ่นพื้นสำเร็จรูปและเสาเข็มอัดแรง

http://www.trichgroup.com/
ผลิตภัณฑ์ อิฐมวลเบา
http://xn--12cf9azas5bpor1d4cbbs0g2e.blogspot.com/
ผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์
http://xn--12cfu4bgobn0dwa9nb6a5cl7hsj.blogspot.com/

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"
บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด จากประสบการณ์ การทำงานก่อสร้างให้ลูกค้ามาเป็นเวลา 10 ปีเราเข้าใจดี
อะไรคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ โครงการก่อสร้างของท่านประสบณ์ความสำเร็จ ท่านคงปฎิเสธไม่ได้ว่า"ต้นทุนที่ต่ำเท่าไหร่ ผลกำไรก็มากเท่านั้น"
อีกอย่างบริษัทของเรามีโรงงานหล่อผลิตภัณฑ์ คอนกรีต ซึ่งทำให้เรามีสินค้าที่สามารถรองรับบความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา
รวมทั้งจากประสบณ์การของผู้บริหารที่เคยเป็นพนักงานของผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่
เราจึงกล้าพูดได้ว่า " เราเป็นมืออาชีพเรื่องวัสดุก่อสร้าง " และยึดถือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
เราเป็นผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย โดยตรงจากโรงงาน ทุกกลุ่ม ทุกโรงงาน ที่เป็นวัสดุหลักของงานก่อสร้าง ได้แก่
โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ , โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ , โรงงานผลิตอิฐมวลเบา ,อิฐบล็อก ,อิฐมอญ,
โรงงานผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง และเหล็กรูปพรรณ ฯลฯ
"ราคาต่ำจริงๆ" เรามีนนโยบายขายสินค้าส่งอย่างเดียว ไม่ขายหน้าร้าน เพราะฉะนั้นสินค้าของเราจึงมีราคาต่ำทุกตัว
ออกจากโรงงานส่งถึงหน้างานเลย จะไม่มีค่าดอกเบี้ยที่แฝงอยู่ในราคาสินค้าเพราะนำสินค้ามากองเก็บไว้เหมือนกับร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป
ลูกค้าของเราคือลูกค้าทุกกลุ่มที่ใช้งานปริมาณเยอะๆๆมีสินค้าเต็มเที่ยว 6 ล้อ 10ล้อ หรือเทเลอร์ ในรคาที่พิเสษสุดๆๆ
ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 0890795722
หรือ idline: @TRICH
Email: Info@trichgroup.com
"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

แล้วท่านจะประทับใจในบริการของเรา