ปูนซีเมนต์ลูกดิ่ง/จิงโจ้


บริษัท ควิก โคท โปรดักส์ จำกัด
 
เริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นเพื่อให้ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูปที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ บริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตและให้ความสำคัญในด้านการค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้งานอย่างเหมาะสม ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของอาคาร ตลอดจนการบริการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วเที่ยงตรงตามกำหนดจนเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในกลุ่มธุรกิจการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งเหล่าบุคคลากรในวงการก่อสร้างภายใต้ปรัชญาที่ว่า  "ควิกโคท...... ผู้รู้จริงด้านปูนก่อฉาบอิฐมวลเบาของไทย"

คุณสมบัติด้านวิศวกรรม      
                                   
1.ผลิตตามมาตรฐานปูนฉาบอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ
2. มีค่าความแข็งแรงตามมาตรฐานปูนฉาบ
3. มีค่าการยึดเกาะสูงกว่าปูนฉาบผสมเสร็จทั่วไป
4. มีสารกันความร้อน
5. มีความยืดหยุ่นตัวช่วยลดปัญหาผนังแตกร้าว
6. การเตรียมผนังต้องไม่ราดน้ำชุ่มมากเหมือนการใช้ปูนฉาบทั่วไป
7. ปูนมีความเหนียวดี ฉาบง่าย นุ่มมือ ไม่เปลืองแรง
8. แห้งช้า ปั่นหน้าง่าย และไม่แตกร้าว ช่วยทำให้สามารถฉาบได้พื้นที่มากขึ้นต่อวัน
9. สามารถฉาบบางได้ถึง 0.5 ซ.ม.โดยการยึดเกาะและการทำงานยังง่ายปกติ สามารถฉาบหนาได้ถึง 1.5 ซ.ม. โดยไม่แตกร้าว
10. ผิวหน้ามีความละเอียด ทำให้ผนังเรียบเนียน
11. ราคาไม่แพงกว่าปูนฉาบผสมเสร็จทั่วไป เนื่องจากฉาบได้พื้นที่มากกว่า
      ปูนฉาบ 1 ถุง ฉาบหนา 1 ซ.ม. เต็ม ได้พื้นที่ 2.8

...........................................................................................................................................................
ปูนก่ออิฐมวลเบาตราจิงโจ้


คุณสมบัติด้านวิศวกรรม  

ปูนควิกโคท ตราจิงโจ้ม่วง เป็นปูนกาวก่ออิฐมวลเบา ชนิดก่อแบบแห้ง โดยไม่ต้องราดน้ำที่อิฐก่อนทำการก่อ เป็นปูนผสมเสร็จที่สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อผสมกับน้ำสะอาดตามสัดส่วนที่กำหนดโดยไม่ต้องผสมส่วนผสมใดๆอีก ผลิตเพื่อสำหรับใช้กับงานก่อผนังคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะสูง มีความเหนียว รับแรงได้เร็ว ไม่ร่วน มีเวลาในการแต่งแนวก่อก่อนแข็งตัว มีค่ากำลังรับแรงอัดที่ 28 วันไม่ต่ำกว่า 100 kg/cm2 และรับแรงดึงได้ ≥ 1.6 kg/cm2 สำหรับอิฐมวลเบาก่อผนังรับแรง (LOAD BEARING) ด้วยความหนาการก่อเพียง 2-3 ม.ม. เท่านั้น

ปูน 1 ถุง น้ำหนัก 40 กิโลกรัม

ก่อผนังอิฐมวลเบา หนา 7.5 เซนติเมตร ได้พื้นที่ 26 ตารางเมตร และ

ก่อผนังอิฐมวลเบา หนา10 เซนติเมตร ได้พื้นที่ 19.5 ตารางเมตร

............................................................................................................................................


ปูนฉาบผิวคอนกรีตคุณสมบัติด้านวิศวกรรม  

ปูนฉาบผิวคอนกรีตควิกโคท ตราลูกดิ่งเขียว เป็นปูนฉาบที่ผลิตจากส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ TYPE I มวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด สารช่วยการยึดเกาะทำให้ได้ปูนฉาบผิวคอนกรีตที่ฉาบง่าย นุ่มลื่นมือ แห้งช้า เกาะติดแน่นกว่าปูนทั่วไป ลดปัญหาแตกร่อน ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

การฉาบ

ปูนฉาบผิวคอนกรีตควิกโคท ตราลูกดิ่ง สามารถฉาบแบบครั้งเดียว (ONECOAT) ใช้ปูนฉาบผิวคอนกรีต ตราลูกดิ่ง ฉาบกับผิวคอนกรีตได้โดยตรงให้ได้ความหนาที่ต้องการ และดำเนินขั้นตอนการปาดสามเหลี่ยมปั่นหน้า ลงฟองตามกรรมวิธี ในกรณีการฉาบปูนผิวคอนกรีตที่มีความหนามากกว่า 1 ซ.ม. เพื่อความประหยัดควรฉาบแบบรองพื้นและฉาบทับหน้าด้วยปูนฉาบควิกโคท โดยใช้ปูนฉาบผิวคอนกรีตควิกโคท ตราลูกดิ่ง ฉาบรองพื้นหน้า 3-5 มม. เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวประสานทิ้งปูนให้หมาดประมาณ 20-30 นาที แล้วฉาบทับด้วยปูนฉาบ ควิกโคทให้ได้ความหนาที่ต้องการและดำเนินขั้นตอนการปาดสามเหลี่ยมปั่นหน้า ลงฟองตามกรรมวิธีการฉาบปูนตามปกติ

ปูนฉาบผิวคอนกรีต 1 ถุง ฉาบหนา 1 ซ.ม.เต็ม ได้พื้นที่ 2.5 ตร.ม.

......................................................................................................................................

ปูนฉาบอิฐมอญตราถ้วยทอง


คุณสมบัติด้านวิศวกรรม

ผลิตตามมาตรฐาน มอก.1776-2542 โดยเฉพาะ

มีค่าความแข็งแรงตามมาตรฐานปูนฉาบ
มีค่าการยึดเกาะสูงกว่าปูนฉาบผสมเสร็จทั่วไป
มีความยืดหยุ่นตัวช่วยลดปัญหาผนังแตกร้าว

1 การเตรียมผนังต้องไม่ราดน้ำชุ่มมากเหมือนการใช้ปูนฉาบทั่วไป 
2 ปูนมีความเหนียวดี ฉาบง่าย นุ่มมือ ไม่เปลืองแรง
3 แห้งช้า ปั่นหน้าง่าย และไม่แตกร้าว ช่วยทำให้สามารถฉาบได้พื้นที่มากขึ้นต่อวัน
4 สามารถฉาบบางได้ถึง 0.5 ซ.ม. โดยการยึดเกาะ และการทำงานยังง่ายปกติ สามารถฉาบหนาได้ถึง        0.5 ซ.ม. โดยไม่แตกร้าว
5 ผิวหน้ามีความละเอียด ทำให้ผนังเรียบเนียน
6 ราคาไม่แพงกว่าปูนฉาบผสมเสร็จทั่วไป เนื่องจากฉาบได้พื้นที่มาก
      
ปูนฉาบ 1 ถุง ฉาบหนา 1 ซ.ม. เต็ม ได้พื้นที่ 2.4 ตร.ม. 

..................................................................................................................................................

ปูนฉาบผิวบางตราลูกดิ่งแดงปูนฉาบผิวบางควิกโคท CP0015/B ตราลูกดิ่งสีแดง

เป็นปูนฉาบแต่งผิวบางที่ผลิตจากส่วนผสมปูนซีเมนต์ขาว มอก.133-2518 มวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด สารช่วยการยึดเกาะชนิดพิเศษ โดยมีคุณสมบัติที่ฉาบตบแต่งแก้ไขพื้นผิวที่ทำการทาสีจริงแล้ว ผนังที่ผิวมีเม็ดทรายหยาบ ไม่เรียบเป็นคลื่น และแต่งผิวผนังเดิมที่ต้องการตบแต่งเพิ่มเติม โดยต้องการให้ผิวงานฉาบบางเรียบเนียนไม่มีทราย ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

การเตรียมพื้นที่ก่อนฉาบ

ทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้แปรงลวดหรืออุปกรณ์อื่นที่เหมาะสมขัดผิวเดิมทีต้องทำการแก้ไข เพื่อกำจัดคราบสิ่งสกปรก หรือคราบน้ำปูนออกให้สะอาด ในกรณีที่พื้นผิวทาสีเกิดการหลุดร่อน สีเสื่อมหมดอายุ หรือ ผิวสีมีความเงามัน เช่น สีน้ำมัน สีชิลด์ ต้องทำการลอกสีทุกครั้ง ก่อนฉาบให้ราดน้ำรอหมาดแห้งก่อนลงมือฉาบ

การผสม

อัตราส่วน ปูน : น้ำ = 1 : 0.52-0.55 หรือให้มีความข้นเหลวพอเหมาะครั้งละ 1 กระป๋องปูน โดยใช้สว่านไฟฟ้าปั่นให้เนื้อเป็นครีม ไม่มีเม็ด โดยหลังผสมควรใช้ให้หมดภายในเวลา 40-60 นาที

การฉาบ

ปูนฉาบผิวบางควิกโคท ตราลูกดิ่งสีแดง สามารถฉาบแบบครั้งเดียว (ONECOAT) ฉาบทับผิวผนังได้โดยตรงโดยใช้เกรียงเหล็กฉาบแต่งผิวหน้าให้ได้ความหนาที่ต้องการประมาณ 1-2 mm. ในกรณีที่พื้นผิวเป็นคลื่นเป็นแอ่งให้ใช้ไม้สามเหลี่ยมหาระนาบเพื่อฉาบแต่ง เติมปูนให้ได้ระนาบตามที่ต้องการ เมื่อปูนเริ่มหมาดบริเวณรอยต่อของแนวเกรียงใช้แปรงสลัดน้ำให้ชุ่มเล็กน้อย และปรับความเรียบร้อยโดยใช้เกรียงเหล็กปาดหน้าซ้ำให้เรียบเสมอ ควรทิ้งให้ปูนแห้งประมาณ 4–6 ชั่วโมงแล้วจึงขัดแต่งด้วยกระดาษทรายได้ และใช้ฟองน้ำชุบน้ำพอหมาดทำความสะอาดฝุ่นแล้วทิ้งไว้ให้แห้งตามมาตรฐานก่อนการทาสี


ปูนฉาบ 1 ถุง ฉาบหนา 1-2 ม.ม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

............................................................................................................................................


ปูนซีเมนต์ก่อสำเร็จรูปปูนก่อสำเร็จรูป ตราลูกดิ่ง เป็นปูนก่อผสมเสร็จที่สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อผสมกับน้ำสะอาดตามสัดส่วนที่กำหนดโดยไม่ต้องผสมส่วนผสมใดๆอีก ผลิตเพื่อสำหรับใช้กับงานก่อผนังทั่วไป เช่น อิฐมอญ อิฐซีเมนต์บล็อก และ อิฐขาวโดยเฉพาะ ผลิตจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I ตามมาตรฐาน มอก. 15/1-2547 และ ASTM C-150 มวลผสมคัดพิเศษหลายชนิด เช่น เม็ดทรายหยาบคัดขนาด เพิ่มสารเคมีช่วยการยึดเกาะทำให้ปูนก่อควิกโคทมีลักษณะเด่นพิเศษ เหนียว ก่อแน่นยึดติดกับอิฐดี แข็งแรง  เหมาะสำหรับงานคุณภาพ ต้องการงานรวดเร็ว สะดวก หน่วยงานสะอาด และลดพื้นที่การกองเก็บวัสดุ

..............................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ขอบคุณที่มา : บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด
จัดทำบทความโดย: http://www.trichgroup.com/
วิศวกรออกแบบ :    (Civil Design Engineer)
สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจาก ; http://www.trichgroup.com/
ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายผลิตและจำหน่ายเสาเข็มและแผ่นพื้นสำเร็จรูป


เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่
ผลิตภัณฑ์ แผ่นพื้นสำเร็จรูปและเสาเข็มอัดแรง

http://www.trichgroup.com/
ผลิตภัณฑ์ อิฐมวลเบา
http://xn--12cf9azas5bpor1d4cbbs0g2e.blogspot.com/
ผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์
http://xn--12cfu4bgobn0dwa9nb6a5cl7hsj.blogspot.com/

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"
บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด จากประสบการณ์ การทำงานก่อสร้างให้ลูกค้ามาเป็นเวลา 10 ปีเราเข้าใจดี
อะไรคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ โครงการก่อสร้างของท่านประสบณ์ความสำเร็จ ท่านคงปฎิเสธไม่ได้ว่า"ต้นทุนที่ต่ำเท่าไหร่ ผลกำไรก็มากเท่านั้น"
อีกอย่างบริษัทของเรามีโรงงานหล่อผลิตภัณฑ์ คอนกรีต ซึ่งทำให้เรามีสินค้าที่สามารถรองรับบความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา
รวมทั้งจากประสบณ์การของผู้บริหารที่เคยเป็นพนักงานของผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่
เราจึงกล้าพูดได้ว่า " เราเป็นมืออาชีพเรื่องวัสดุก่อสร้าง " และยึดถือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
เราเป็นผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย โดยตรงจากโรงงาน ทุกกลุ่ม ทุกโรงงาน ที่เป็นวัสดุหลักของงานก่อสร้าง ได้แก่
โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ , โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ , โรงงานผลิตอิฐมวลเบา ,อิฐบล็อก ,อิฐมอญ,
โรงงานผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง และเหล็กรูปพรรณ ฯลฯ
"ราคาต่ำจริงๆ" เรามีนนโยบายขายสินค้าส่งอย่างเดียว ไม่ขายหน้าร้าน เพราะฉะนั้นสินค้าของเราจึงมีราคาต่ำทุกตัว
ออกจากโรงงานส่งถึงหน้างานเลย จะไม่มีค่าดอกเบี้ยที่แฝงอยู่ในราคาสินค้าเพราะนำสินค้ามากองเก็บไว้เหมือนกับร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป
ลูกค้าของเราคือลูกค้าทุกกลุ่มที่ใช้งานปริมาณเยอะๆๆมีสินค้าเต็มเที่ยว 6 ล้อ 10ล้อ หรือเทเลอร์ ในรคาที่พิเสษสุดๆๆ
ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 0890795722
หรือ idline: @TRICH
Email: Info@trichgroup.com
"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

แล้วท่านจะประทับใจในบริการของเรา